BACTIM RECEPTOR

Bioaktywator anty nicienie

Dostępne opakowania:

  •   1 kg
« Powrót

BACTIM RECEPTOR to biopreparat szczególnie polecany na stanowiskach, na których notuje się zwiększone występowanie nicieni. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie indukują naturalne mechanizmy odporności systemicznej roślin oraz przyczyniają się do powstawania wielu cennych substancji biostymulujących.
 

BACTIM RECEPTOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców.


Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3246/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 

 

SKŁAD BIOPREPARATU ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces avernichilis SC 42
Pochonia chlamydosporia PC 50
8,5%
7,2 miliona
(7,2x106 jtk/g
Biopreparat  BACTIM MIXER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ze stosownia bioaktywatora BACTIM MIXER:
 

  • Skraca czas produkcji rozsady.

Aktywnie wspiera procesy wzrostu i rozwoju roślin poprzez działanie biostymulujące dzięki czemu rośliny szybciej się rozwijają. Umożliwia przygotowanie silnej rozsady w krótszym czasie, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów produkcji (niższe koszty ogrzewania, energii, pracy).
 

  • Zmniejsza presję chorób więdnięcia i chorób systemu korzeniowego.

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne, zabezpieczają system korzeniowy przed patogenami odglebowymi, a dodatkowo indukują naturalne mechanizmy obronne roślin.
 

  • Buduje bioróżnorodność gleby i podłoży (np. po odkażaniu).

Duża różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów zawartych w biopreparacie buduje korzystne środowisko dla intensywnego wzrostu i rozwoju roślin w glebie i podłożach. Zapewnia to wielokierunkowe działanie, lepsze wykorzystanie nawozów doglebowych oraz ograniczenie możliwości rozwoju sprawców chorób odglebowych.

 

UPRAWY

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA

SPOSÓB APLIKACJI

JEDNORAZOWE DAWKI

UPRAWY ROLNICZE

ZIEMNIAK

przed sadzeniem sadzeniaków

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

przed obsypywaniem roślin

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

UPRAWY SADOWNICZE

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE

– w pierwszym roku stosowania – systematycznie co miesiąc

– w kolejnych latach stosowania – po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem

fertygacja

1–2 kg/ha
(maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)

UPRAWY WARZYW

BURAK ĆWIKŁOWY

przed siewem nasion

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

CEBULA

przed siewem nasion

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

2 kg/ha

3–4 tygodnie po siewie nasion

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie)

1–2 kg/ha

CZOSNEK

 

zaprawiania ząbków czosnku

moczenie ząbków przez 10–15 minut przed wysadzeniem w pole

roztwór 0,5%

jesień: przed wysadzeniem ząbków w pole

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie)

2 kg/ha

wiosna:

I. zabieg po ruszeniu wegetacji

II. za 30–60 dni po pierwszym zabiegu

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK

przed formowaniem redlin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

korzenie zaczynają się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

SELER

PRODUKCJA ROZSADY: faza 3.–4. liścia

podlewanie roślin

roztwór 0,2–0,5%

przed wysadzeniem rozsady

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie)

1–2 kg/ha

UPRAWA W GRUNCIE: faza 7. liścia – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 17–42)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

POLOWE UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

przed siewem, sadzeniem roślin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

w trakcie okresu wegetacji

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

fertygacja

1–2 kg/ha
(maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)

Zobacz inne produkty