Biopreparaty 18.04.2018

Wpływ zabiegów agrotechnicznych i środków ochrony roślin na mikroorganizmy glebowe.

Wszystkie zabiegi agrotechniczne stwarzające lepsze warunki dla wzrostu roślin wpływają także na większą aktywność mikroorganizmów. Twierdzi się, że im intensywniejsze prowadzimy zabiegi agrotechniczne tym mniejsza aktywność mikrobiologiczna gleby.

czytaj więcej

Biopreparaty 16.04.2018

Wpływ nawożenia oraz odczynu gleby na mikroorganizmy glebowe.

Nawożenie mineralne ma ogromny wpływ na liczebność drobnoustrojów oraz skład gatunkowy i funkcjonalny zespołu mikroorganizmów glebowych, czasami mikroorganizmy wręcz „konkurują” z roślinami o składniki pokarmowe.

czytaj więcej

Biopreparaty 13.04.2018

Wpływ czynników atmosferycznych i agrotechnicznych na mikroorganizmy glebowe.

Praktycznie każdy czynnik fizyczny czy chemiczny może potencjalnie oddziaływać na mikroorganizmy glebowe.

czytaj więcej