Laboratorium INTERMAG jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pozwalającą realizować szeroki zakres zadań formulacyjnych, analiz chemicznych i badań biologicznych na roślinach. Składa się ono z trzech głównych pracowni tj.: Pracowni Badań Formulacyjnych, Pracowni Analitycznej i Pracowni Biotechnologicznej.

 • Pracownia Badań Formulacyjnych jest wyposażona w wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne umożliwiające prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i tworzeniem nowych formulacji agrochemikaliów oraz produktów stymulujących rozwój roślin. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie stabilnych i lepiej przyswajalnych form składników odżywczych, a także innych substancji poprawiających jakość i wielkość uzyskiwanych plonów. Istotną cechą tworzonych produktów jest ich stabilność, stąd też w pracowni prowadzone są badana „wytrzymałościowe” opracowanych formulacji. Prace te w głównej mierze polegają na imitowaniu rzeczywistych warunków przechowywania i określaniu ich wpływu na równowagę fizykochemiczną substancji, czyli trwałość produktu.
   
 • Pracownia Analityczna posiada nowoczesną aparaturę służącą do wykonywania analiz fizykochemicznych. Jednym z takich urządzeń jest najnowszej generacji spektrometr emisji optycznej z indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Urządzenie to pozwala na oznaczanie ilościowe i jakościowe większości pierwiastków chemicznych. Wykonywane są tu analizy składu chemicznego nowo opracowywanych formulacji, których interpretacja pozwala na optymalizację prac badawczych i zrozumienie procesów przebiegających w opracowywanym produkcie. Badany tu jest również skład chemiczny stosowanych surowców oraz wytwarzanych w Zakładzie Produkcyjnym preparatów, co stanowi jednocześnie element procesu kontroli jakości produktów firmy INTERMAG.
   
 • Pracownia Biotechnologiczna umożliwia prowadzenie badań nad tworzeniem nowych generacji produktów – biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Do tego celu wykorzystane są naturalne zdolności wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które działają kompleksowo w glebie i wpływają korzystnie na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin. Pracownia wyposażona jest m.in. w mikroskop z kamerą do dokumentacji obrazu w formie zdjęć i filmów, inkubator, kriobank czy autoklaw. Wykorzystując tę aparaturę badawczą, mikrobiolodzy prowadzą prace nad izolacją wybranych szczepów mikroorganizmów oraz nad tworzeniem stabilnych formulacji biopreparatów.

 

Najnowszym urządzeniem jest uruchomiona w lutym 2016 r. najnowocześniejsza w Polsce komora fitotronowa, która służy do prowadzenia badań na roślinach w zaprogramowanych i automatycznie kontrolowanych warunkach. Umożliwia ona przeprowadzanie badań biologicznych przez cały rok w ściśle kontrolowanych, symulowanych, zmiennych warunkach klimatycznych. Powierzchnia 21 m2 pozwala na prowadzenie badań w wielu kombinacjach i powtórzeniach, nawet w pełnym cyklu wegetacyjnym (do uzyskania pełnej wielkości roślin).

Szerokie zakresy parametrów, którymi można odpowiednio sterować, pozwalają na:

 • prowadzenie badań w zakresie temperatury od 4°C do 35°C przy równomiernym rozkładzie zadanej temperatury wraz z automatyczną wymianą powietrza,
 • prowadzenie doświadczeń przy zadanym (automatycznie utrzymywanym) poziomie wilgotności w przedziale od 40% do 95% oraz przy zadanej koncentracji CO2 poprzez układ dozowania gazu,
 • automatyczne oświetlanie roślin lampami typu LED w pięciu cyklach dobowych (rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór) symulując zmiany oświetlenia dobowego i rocznego (pory roku) – program sterujący doświetlaniem umożliwia wprowadzenie czasu doświetlania oraz żądanego natężenia światła,
 • symulację efektu wiatru, przez co lepiej można odtwarzać naturalne warunki wegetacji roślin.

Program sterujący komory umożliwia pełną archiwizację danych dotyczących warunków panujących w komorze oraz ich prezentację graficzną w formie wykresów.

Wszystkie te działania mają jeden cel: zwiększenie efektywności upraw rolniczych i ogrodniczych w ramach Integrowalnej Produkcji Roślinnej.