MIKRO PLUS ULTRA

Skoncentrowany nawóz mikroelementowy w formie ultragranulatu

Dostępne opakowania:

  •   5 kg
  •   25 kg
« Powrót

MIKRO PLUS ULTRA to skoncentrowany nawóz mikroelementowy w formie ultragranulatu, który dostarcza roślinom zestaw łatwo pobieranych i przyswajanych mikroelementów. 

MIKRO PLUS ULTRA przeznaczony jest do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Pełne schelatowanie mikroelementów w nawozie zapewnia ich stabilność w pożywkach stężonych jak i w gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami. 

MIKRO PLUS ULTRA może być także stosowany dolistnie.

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Bor (B) 7 0,7
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 4 0,4
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 63 6,3
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 28 2,8
Molibden (Mo) 1,5 0,15
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 9 0,9

1. FERTYGACJA 

Zawartość składników pokarmowych w pożywce zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych dostosowanych do wymagań pokarmowych roślin oraz do warunków uprawy (w tym rodzaju podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywek oraz w wodzie.


Przygotowując pożywki stężone nawozów, należy dodawać nawóz MIKRO PLUS ULTRA do zbiornika innego niż zawierający nawóz wapniowy.


Orientacyjne dawki nawozu MIKRO PLUS ULTRA dla roztworów gotowych do nawożenia:
0,01–0,04 kg nawozu w 1000 l roztworu = 10–40 g nawozu w 1000 l roztworu (stężenie 0,001–0,004%).
Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy odpowiednio zwiększyć.

 

 

2. DOKARMANIE DOLISTNE 

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKRO PLUS ULTRA w formie roztworu wodnego.
Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


Stężenie roztworu do dokarmiania dolistnego: 0,02–0,04% (0,02–0,04 kg nawozu w 100 l wody).


MIKRO PLUS ULTRA stosować profilaktycznie w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin (uwzgledniających zapotrzebowanie roślin na mikroelementy w określonych fazach rozwoju) lub interwencyjnie, w przypadku zdiagnozowania niedoboru mikroelementów w roślinach. 

Zobacz inne produkty