MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

Dostępne opakowania:

 •   1 kg
 •   5 kg
 •   25 kg
« Powrót

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. 
Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana, przemieszczana i przyswajana przez rośliny niż miedź dostarczana roślinom w innych formach.

 

MIKROCHELAT Cu-15 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie)
 • NAWOŻENIE DOGLEBOWE (posypowo, oprysk gleby)

Miedź (Cu) dostarczana roślinom w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 jest:

 • efektywnie i szybko pobierana przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczna dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
 • stabilna w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilna w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek 
 • stabilna w glebach w szerokim zakresie pH. 

MIKROCHELAT Cu-15 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło miedzi dla innych chemikaliów. 

 

Składniki                            

g/kg

 % (m/m)

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

150

15,0

 

• MIKROCHELAT Cu-15 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do miedzi (np. zboża, cebula, marchew, burak ćwikłowy, sałata, szpinak) – jest najefektywniejszym źródłem miedzi. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność miedzi dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość substancji organicznej, wysoki współczynnik przepuszczalności, a szczególnie w uprawach na glebach użytkowanych rolniczo od niedawna i zasobnych w próchnicę – tzw. „choroba nowin”). MIKROCHELAT Cu-15 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru miedzi w roślinach. 

 

• MIKROCHELAT Cu-15 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór miedzi oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku wystąpienia wizualnych objawów niedoboru miedzi na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość miedzi (ukryte niedobory).

 

Miedź (Cu) dostarczana w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich późniejszy wzrost oraz dojrzewanie owoców
 • prawidłowy rozwój tkanki przewodzącej – efektywny transport składników pokarmowych i wody w roślinach
 • zwiększenie mechanicznej wytrzymałości roślin (np. większa odporność zbóż na wyleganie)
 • efektywne wykorzystanie azotu
 • intensywny przyrost biomasy oraz lepsze parametry jakościowe plonu
 • poprawę zdrowotności roślin w okresie uprawy i w czasie przechowywania.

 

MIKROCHELAT Cu-15 wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Cu-15:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–10 
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 1000 g/l
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,39 mS/cm;
                                                  roztwór 1,0% – 3,24 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 5,6;
                                                  roztwór 1,0% – 5,3.
                                                    

1. DOKARMIANIE DOLISTNE (POZAKORZENIOWE)
W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Cu-15 w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Terminy stosowania Jednorazowa dawka [kg/ha]
PSZENICA, PSZENŻYTO
jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 0,2–1
wiosna: 
I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
    jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)
0,2–1
II: początek wzrostu źdźbła (BBCH 30) 0,2–1
III: widoczny liść flagowy – faza liścia flagowego (BBCH 37–39) 0,2–1
Wskazana ostrożność przy doborze ilości zabiegów, aby nie przekroczyć dawki Cu bezpiecznej dla zbóż
JĘCZMIEŃ
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,2–1
wiosna: 
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
0,2–1
II: widoczny liść flagowy – faza liścia flagowego (BBCH 37–39)  0,2–1
ŻYTO
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,2–1
wiosna: 
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
0,2–1
II: widoczny liść flagowy – faza liścia flagowego (BBCH 37–39) 0,2–1
OWIES
I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,2–1
II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,2–1
RZEPAK
I: po ruszeniu wegetacji wiosennej: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36) 0,2–1
II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61) 0,2–1
KUKURYDZA
I: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31) 0,2–1
II: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,2–1
BURAK
I: 4–8 liści (BBCH 14–18) 0,2–1
II: dziewięć i więcej liści – rozwój rozety (BBCH 19–31) 0,2–1
SŁONECZNIK
I–III: faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 0,2–1
następne 1–2 opryski, co 10–14 dni 0,2–1
SOJA i inne strączkowe
opryski wykonywać w terminach zgodnych z programami dokarmiania poszczególnych gatunków 0,2–1
JABŁOŃ,GRUSZA
I: mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56) 0,5–1
CZEREŚNIA, WIŚNIA
I: zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1
ŚLIWA, MORELA, BRZOSKWINIA
I: zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1
II: biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1
WINOROŚL
I: przed kwitnieniem (BBCH 53–55) 0,5–1
II i III: po kwitnieniu (od BBCH 69), co 10–14 dni 0,5–1
BORÓWKA AMERYKAŃSKA, MALINA, PORZECZKA, AGREST
I: pękanie pąków (BBCH 07–09) 0,2–1
TRUSKAWKA
I: rozwinięty 3.–5. liść (BBCH 13–15) 0,2–1
II: na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe BBCH 55) 0,2–1
III: po zbiorach owoców: początek tworzenia pąków w pachwinach liści – widoczne młode liście o mniejszej blaszce i krótszym ogonku (BBCH 91–92) 0,2–1
PAPRYKA
I: rozwój liści (BBCH 18–19) 0,1–0,5
POMIDOR
I: otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,1–0,5
WARZYWA KORZENIOWE
I: faza 3.–5. liścia właściwego (BBCH 13–15) 0,1–0,5
II: korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH 41) 0,1–0,5
WARZYWA CEBULOWE
I: cebula osiąga 50% typowej średnicy – początek załamywania szczypioru (BBCH 45–47) 0,1–0,5
WARZYWA STRĄCZKOWE
I: rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15) 0,1–0,5
II: rozwój pędów: (groch BBCH 35–39), (fasola BBCH 25–29) 0,1–0,5
WARZYWA KAPUSTNE
W uprawie polowej warzyw kapustnych praktycznie nie obserwuje się objawów niedoboru miedzi. 
MIKROCHELAT Cu-15 stosować, jeżeli ilość miedzi dostarczona roślinom w nawozach ze standardowych programów dokarmiania jest niewystarczająca.
0,1–0,5

 

2. FERTYGACJA 
Do fertygacji zalecany jest roztwór zawierający 0,2–0,3 mg Cu/l pożywki gotowej do użytku. MIKROCHELAT Cu-15 dodawać do zbiornika
z roztworem saletry wapniowej, potasowej lub magnezowej. Proponowane dawki są orientacyjne. Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać warunki agrotechniczne prowadzonej uprawy. W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość Cu
w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki. 
 

UPRAWY W GRUNCIE – FERTYGACJA
W uprawach polowych fertygowanych dawkę zaleca się podzielić na mniejsze porcje lub w uzasadnionych przypadkach – zastosować nawóz jednorazowo.
Sposób stosowania MIKROCHELAT Cu-15 [kg/ha]
zalecana ilość chelatu w całym sezonie wegetacyjnym
UPRAWY SADOWNICZE (ziarnkowe, pestkowe, orzechy)
WINOROŚL
Fertygacja 2–4
WARZYWA Fertygacja 0,5–1,5
TRUSKAWKA
ROŚLINY JAGODOWE
Fertygacja 1–3
ROŚLINY OZDOBNE Fertygacja 0,5–0,8

3. DOGLEBOWO
Opryskać glebę roztworem przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady bądź aplikować łącznie z innymi nawozami doglebowymi w ilości 2–3 kg/ha.

Zobacz inne produkty