MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

Dostępne opakowania:

 •   1 kg
 •   5 kg
 •   25 kg
« Powrót

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA.
Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż cynk dostarczany roślinom w innych formach. 

 

MIKROCHELAT Zn-15 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie)
 • NAWOŻENIE DOGLEBOWE (posypowo, oprysk gleby)

Cynk (Zn) dostarczany roślinom w nawozie MIKROCHELAT Zn-15 jest:

 • efektywnie i szybko pobierany przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczny dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
 • stabilny w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilny w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek 
 • stabilny w glebach w szerokim zakresie pH. 

MIKROCHELAT Zn-15 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło cynku dla innych chemikaliów. 
   
Składniki    g/kg % (m/m)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 150 15,0

 

• MIKROCHELAT Zn-15 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do cynku (np. kukurydza, zboża, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, cebula, szpinak, soja) – jest najefektywniejszym źródłem cynku. Jest też niezbędny
w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość fosforu, brak tlenu w strefie korzeniowej). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru cynku w roślinach. 

 

• MIKROCHELAT Zn-15 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór cynku oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie dolistne jest koniecznew przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru cynku na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość cynku (ukryte niedobory).  


Cynk (Zn) dostarczany w nawozie MIKROCHELAT Zn-15 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • stymulację tworzenia auksyn – prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę efektywności nawożenia azotowego
 • poprawę ogólnej kondycji roślin i dobre plonowanie
 • intensyfikację rozwoju pąków (kwiatowych, liściowych) w uprawach sadowniczych
 • zwiększenie odporności roślin na okresowe niedobory wody i niską temperaturę
 • szybszą regenerację roślin po wystąpieniu warunków stresowych.

 

MIKROCHELAT Zn-15 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 
Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Zn-15:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–10 
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 940 g/l
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,37 mS/cm;
                                                  roztwór 1,0% – 3,08 mS/cm            
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 6,2;
                                                  roztwór 1,0% – 6,3

1. DOKARMIANIE DOLISTNE (POZAKORZENIOWE)
W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Zn-15 w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Terminy stosowania Jednorazowa dawka [kg/ha]
PSZENICA, PSZENŻYTO
jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 0,25–1
wiosna:
I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
    jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)
0,25–1
II: początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51) 0,25–1
III: początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65) 0,25–1
JĘCZMIEŃ
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,25–1
wiosna:
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
0,25–1
II: faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego
(BBCH 39–45)
0,25–1
ŻYTO
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,25–1
wiosna:
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
0,25–1
II: faza liścia flagowego  – początek kłoszenia (BBCH 39–51) 0,25–1
OWIES
I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 0,25–1
II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,25–1
KUKURYDZA
I: faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 0,25–1
II: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31) 0,25–1
III: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,25–1
ZIEMNIAK
I: rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16) 0,25–1
II: początek zawiązywania bulw (BBCH 40–41) 0,25–1
III: bulwy osiągają 30-40% typowej masy (BBCH 42–43) 0,25–1
RZEPAK
jesień: faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18) 0,25–1
wiosna:
I: po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)
0,25–1
II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61) 0,25–1
SŁONECZNIK
I: rozwinięte 4–6 liści (BBCH 14–16)
0,25–1
II: początek wydłużania pędu – widoczne 3 międzywęźla (BBCH 30–33) 0,25–1
III: rozwój kwiatostanu, widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi (BBCH 51–53) 0,25–1
SOJA i inne strączkowe
opryski wykonywać w terminach zgodnych z programami dokarmiania poszczególnych gatunków 0,25–1
LEN
I: rozwój liści (BBCH 13–19) 0,25–1
II: wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 0,25–1
III: widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 0,25–1
CHMIEL
I: widoczna 1.–3. para pędów bocznych, po naprowadzeniu roślin na przewodniki (BBCH 21–23) 1,5–4,5
zalecane stężenie roztworu do 0,2%
II: rozwój kolejnych pędów bocznych (BBCH 24–29) 1,5–4,5
zalecane stężenie roztworu do 0,2%
III: rozwój kwiatostanów, widoczne pąki kwiatostanowe (BBCH 51–55) 1,5–4,5
zalecane stężenie roztworu do 0,2%
JABŁOŃ, GRUSZA
I: pękanie pąków (BBCH 07–09) 0,5–1
II: mysie ucho – zielony pąk (BBCH 10/54–56) 0,5–1
III: zasychanie kwiatów, większość płatków opada -  koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły
(BBCH 67–69)
0,5–1
IV–VI: po zbiorach owoców 1–2(3), zabiegi co 10-14 dni przed spoczynkiem zimowym (BBCH 91–93) 0,5–1
WIŚNIA, CZEREŚNIA
I: pękanie pąków (BBCH 01–09) 0,5–1
II: zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1
III–V: po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi przed spoczynkiem zimowym (BBCH 91–93) 0,5–1
ŚLIWA
I: zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1
II: biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1
III–V: po zbiorach owoców 1–2(3) zabiegi przed spoczynkiem zimowym (BBCH 91–93) 0,5–1
WINOROŚL
I: rozwój pąków (BBCH 03–09) 0,5–1
II: rozwój kwiatostanu (BBCH 53–57) 0,5–1
BORÓWKA AMERYKAŃSKA, MALINA, PORZECZKA, AGREST
I: pękanie pąków (BBCH 07–09) 0,5–1
II: rozwój liści (BBCH 15–19) 0,5–1
III: rozwój pędów (BBCH 33–39) 0,5–1
TRUSKAWKA
I: rozwinięty 3.–5. liść (BBCH 13–15) 0,2–1
II: pierwsze zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 57–58) 0,2–1
III–IV: po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni, w okresie 10–14 dni po zbiorach do początku zamierania starych liści (BBCH 92–93) 0,2–1
WARZYWA CEBULOWE
I: rozwój liści (BBCH 16–19) 0,2–1
WARZYWA KORZENIOWE
I: rozwój liści (BBCH 19) 0,2–1
II: korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH 41–44) 0,2–1
WARZYWA KAPUSTNE
W uprawie polowej warzyw kapustnych praktycznie nie obserwuje się objawów niedoboru cynku
MIKROCHELAT Zn-15 stosować, jeżeli ilość cynku dostarczona roślinom w nawozach ze standardowych programów dokarmiania jest niewystarczająca
0,2–1
 
2. FERTYGACJA
Do fertygacji zalecany jest roztwór zawierający 0,6–0,8 mg Zn/l pożywki gotowej do użytku. Chelat dodawać do zbiornika z roztworem saletry wapniowej, potasowej lub magnezowej. Proponowane dawki są orientacyjne. Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać warunki agrotechniczne prowadzonej uprawy. W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość Zn w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki. 
 
UPRAWY W GRUNCIE – FERTYGACJA
W uprawach polowych fertygowanych dawkę zaleca się podzielić na mniejsze porcje lub w uzasadnionych przypadkach – zastosować nawóz jednorazowo
Sposób stosowania MIKROCHELAT Zn-15 [kg/ha]
zalecana ilość chelatu w całym sezonie wegetacyjnym
UPRAWY SADOWNICZE (ziarnkowe, pestkowe, orzechy)
WINOROŚL
Fertygacja 2–4
WARZYWA
TRUSKAWKA
ROŚLINY JAGODOWE
ROŚLINY OZDOBNE
Fertygacja 1–3


3. DOGLEBOWO
Opryskać glebę roztworem przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady bądź aplikować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. 
 

UPRAWY W GRUNCIE – DOGLEBOWO Sposób stosowania MIKROCHELAT Zn-15 [kg/ha]
zalecana ilość chelatu w całym sezonie wegetacyjnym
UPRAWY ROLNICZE (kukurydza, słonecznik, ziemniak, soja i inne strączkowe, len, zboża) Doglebowo 1–3
WARZYWA
TRUSKAWKA
ROŚLINY JAGODOWE
ROŚLINY OZDOBNE
Doglebowo 2–4

Zobacz inne produkty