PLONVIT BOROSULF

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki

Dostępne opakowania:

  •   15 kg
« Powrót

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg)
i siarkę (110 g S/kg) oraz azot, magnez, mangan, molibden i cynk. 


PLONVIT BOROSULF jest szczególnie polecany do dolistnego dokarmiania roślin o wysokich wymaganiach względem boru i siarki (np. rzepak, burak cukrowy, słonecznik, ziemniak, kukurydza, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe, drzewa i krzewy owocowe). 


PLONVIT BOROSULF stosowany dolistnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na bor i siarkę, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe w zakresie siarki oraz realizuje potrzeby pokarmowe roślin w zakresie boru. Pozostałe składniki pokarmowe zawarte
w nawozie, wzmacniają korzystny wpływ nawozu na poprawę kondycji i plonowania roślin.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 60 6,0
azot (N) amonowy (NH4) 60 6,0
Tlenek magnezu (MgO) 53 5,3

Siarka (S)

wyrazona jako trójtlenek siarki (SO3)

110

275

11,0

27,5

Bor (B) 80 8,0
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 10 1,0
Molibden (Mo) 0,4 0,04
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1 0,1
PLONVIT BOROSULF stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 
Terminy stosowania Jednorazowa dawka [kg/ha]
RZEPAK
jesień: faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)  0,5–2
wiosna: 
I: po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)
 0,5–2
II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)  0,5–2
KUKURYDZA
I: faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 0,5–2
II: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31) 0,5–2
III: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem     0,5–2
BURAK cukrowy
I: faza 4–8 liści (BBCH 14–18)  0,5–2
II: faza dziewięciu lub więcej liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 19–31)  0,5–2
III: liście zakrywają 20–30% powierzchni gleby (BBCH 32–33)  0,5–2
ZIEMNIAK
I: rozwój liści (BBCH 13–19) na głównym pędzie  0,5–2
II: rozwój pędów bocznych – początek zawiązywania bulw (BBCH 21–40)  0,5–2
DRZEWA, KRZEWY OWOCOWE
I i II: intensywny wzrost pędów i liści co 10–14 dni 0,5–1
III: po zbiorach owoców 0,5–1
WINOROŚL
I i II: intensywny wzrost pędów i liści co 10–14 dni  0,5–2
III: po zbiorach owoców  0,5–2
BROKUŁ
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1
II: faza 7. liścia – widoczny 3. pęd boczny (BBCH 17–23) 0,5–1
III: widoczny 3. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 23–29) 0,5–1
KALAFIOR
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1
II–III: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19), co 10–14 dni 0,5–1
KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska, pekińska
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1
II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1
KAPUSTA BRUKSELSKA
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1
II: główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,5–1
KALAREPA, RZODKIEWKA
I: faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,5–1
II: zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1
JARMUŻ
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1
II: główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,5–1
WARZYWA KORZENIOWE
I: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 0,5–1
II: początek grubienia korzenia (BBCH 41) 0,5–1
WARZYWA CEBULOWE
I: wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15) 0,5–1
II: podstawa liści grubieje (BBCH 41) 0,5–1
WARZYWA STRĄCZKOWE
I: rozwój liści i pędów (groch BBCH 13–39) (fasola BBCH 13–29) 0,5–1
II: powstawanie pąków kwiatowych (BBCH 51–59) 0,5–1

Zobacz inne produkty