PLONVIT BOROSULF

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny o wysokiej koncentracji boru i siarki

Dostępne opakowania:

  •   15 kg
« Powrót

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg)
i siarkę (110 g S/kg) oraz azot, magnez, mangan, molibden i cynk. 


PLONVIT BOROSULF jest szczególnie polecany do dolistnego dokarmiania roślin o wysokich wymaganiach względem boru i siarki (np. rzepak, burak cukrowy, słonecznik, ziemniak, kukurydza, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe, drzewa i krzewy owocowe). 


PLONVIT BOROSULF stosowany dolistnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na bor i siarkę, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe w zakresie siarki oraz realizuje potrzeby pokarmowe roślin w zakresie boru. Pozostałe składniki pokarmowe zawarte
w nawozie, wzmacniają korzystny wpływ nawozu na poprawę kondycji i plonowania roślin.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 60 6,0
azot (N) amonowy (NH4) 60 6,0
Tlenek magnezu (MgO) 53 5,3

Siarka (S)

110

11,0

Bor (B) 80 8,0
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 10 1,0
Molibden (Mo) 0,4 0,04
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1 0,1
PLONVIT BOROSULF stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.

RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

0,5–3 kg/ha

Wiosna
◆ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
    jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)

 0,5–3 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

0,5–3 kg/ha
◇ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 0,5–3 kg/ha
SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,5–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,5–1 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – początek wzrostu źdźbła (BBCH 17–31)

0,5–1 kg/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem     0,5–1 kg/ha

BURAK
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,5–3 kg/ha

◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,5–3 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 0,5–3 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,5–1 kg/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

0,5–1 kg/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

0,5–1 kg/ha
◇ bulwy osiągają 60–70% typowej masy (BBCH 46–47) 0,5–1 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści trójlistkowych na 2.–5. węźle (BBCH 12–15)

0,5–1 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów – pierwsze pąki powiększone (BBCH 51–55)

0,5–1 kg/ha

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ intensywny wzrost liści i pędów, 2 zabiegi co 10–14 dni (BBCH 11–39)

0,5–2 kg/ha
◇ po zbiorach owoców (BBCH 91) 0,5–2 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

0,5–1 kg/ha
◆ podstawa liści grubieje lub rozszerza się (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 0,5–1 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/ uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

0,5–1 kg/ha
◇ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA: głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska, pekińska
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–1 kg/ha

◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,5–1 kg/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–1 kg/ha

◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

0,5–1 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 0,5–1 kg/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK, BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady w pole

0,5–1 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 0,5–1 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść – faza 5. międzywęźla (BBCH 18–35)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczny zaczątek pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści, nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,5–1 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,5–1 kg/ha

Zobacz inne produkty