FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

Dostępne opakowania:

 •   1 l
 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom fosfor.
 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 70 5,0
azot (N) mocznikowy (NH2) 70 5,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 500 35,0


FOSTAR stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem fosforu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie lub wysokie pH, niska wilgotność i temperatura gleby tj.‹12°C, niska zawartość próchnicy).
FOSTAR stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza fosfor łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.


Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru fosforu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość fosforu (ukryte niedobory).


Fosfor (P) dostarczany w nawozie FOSTAR korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • wczesne rozpoczęcie wegetacji i szybki wzrost roślin w okresie wiosennym
 • intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego - lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby
 • zwiększenie odporności roślin na stresy, w tym suszę, choroby, wyleganie i niską temperaturę (poprawa zimotrwałości
  i mrozoodporności upraw ozimych oraz korzystny wpływ na regenerację uszkodzeń pozimowych i innych)
 • poprawę intensywności kwitnienia
 • prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój generatywny (np. lepsze zaziarnienie kłosów, zwiększenie ilości nasion w łuszczynach)
 • poprawę jakości materiału siewnego (siła kiełkowania nasion) oraz surowca w przemyśle piwowarskim
 • przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania owoców (np. poprawa jędrności, wielkości i wybarwienia owoców)
 • zwiększenie wartości biologicznej plonu: wyższa zawartość białka, aminokwasów egzogennych, witamin, karotenu i cukrowców

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować FOSTAR w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.

PSZENICA, PSZENŻYTO
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

2–6 l/ha

Wiosna

◆ ozime: krzewienie (BBCH 22–29)
    jare: faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)

2–6 l/ha

◇/◆ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49)
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków

2–6 l/ha

◇ początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów dolistnych w okresie BBCH 61–65)

2–6 l/ha

JĘCZMIEŃ przeznaczony na pasze oraz dla przemysłu spożywczego
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

2–6 l/ha

Wiosna
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

2–6 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego
(BBCH 39–45)
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków

2–6 l/ha

◇ koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75)

2–6 l/ha

JĘCZMIEŃ BROWARNY przeznaczony do produkcji słodu jęczmiennego
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

2–6 l/ha

Wiosna
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

2–6 l/ha
 faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45) 2–6 l/ha
 koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 2–6 l/ha

ŻYTO
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

2–6 l/ha

Wiosna
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

2–6 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51)
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków

2–6 l/ha

◇ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

2–6 l/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

2–6 l/ha

◇ początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39)

2–6 l/ha

koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

2–6 l/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

2–6 l/ha

Wiosna
◆ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
    jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)

2–6 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

2–6 l/ha
◇ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 2–6 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–6 l/ha
◇ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 2–6 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 2–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–6 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

2–6 l/ha

◆ rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)

2–6 l/ha

◇/◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem
 

◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha

BURAK
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–6 l/ha

◇/◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–6 l/ha
 

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

4–6 (8) l/ha
◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 4–6 (8) l/ha

◆* początek zawiązywania bulw (tuberyzacja, haczykowanie) – bulwy osiągają 10% typowej masy
(BBCH 40–41)


* Dla odmian wykazujących tendencję do zawiązywania małej ilości bulw wykonać dwa zabiegi po 4 l/ha co 5–7 dni: I – tuż przed początkiem tuberyzacji (BBCH 39), II – na początku tuberyzacji (BBCH 40). Dopuszczalny jest 1 zabieg – 8 l/ha, na początku tuberyzacji (BBCH 40)

4–6 (8) l/ha

◇/◆ bulwy osiągają 20% typowej masy – bulwy całkowicie pokryte skórką (BBCH 42–49) 1–4 zabiegi
co 14–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

4–6 (8) l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści trójlistkowych na 3. węźle – początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 13–23)

2–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–59)

2–6 l/ha

◇ początek rozwoju strąków i nasion (BBCH 70–72)

2–6 l/ha

JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–6 l/ha

◆ różowy pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–6 l/ha

◆ powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71)

3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania: pierwsze pojawienie się koloru specyficznego dla danej odmiany (BBCH 81) ok. 4 tygodnie przed zbiorem  3–6 l/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–6 l/ha

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha
 zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 3–6 l/ha
◆ początkowy rozwój owoców (BBCH 71) 3–6 l/ha

CZEREŚNIA, WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–72)

3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 3–6 l/ha

BRZOSKWINIA, MORELA, ŚLIWA
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

3–6 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 3–6 l/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 3–6 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ koniec kwitnienia

3–6 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 3–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści (BBCH 10–16)

3–6 l/ha

◇/◆ pędy osiągają długość 30–90% długości końcowej (BBCH 33–39) 1–2 zabiegi co 7–21 dni


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

3–6 l/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni

3–6 l/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 4–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 10–39) 1–2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54)

3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

3–6 l/ha
◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni 3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

3–6 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 4–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 10–39) 1-2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54) 3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

3–6 l/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 5–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju liści 3–6 l/ha

◇ początek kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia – zawiązywanie owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój owoców – dojrzewanie, 2 zabiegi co 10–14 dni

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

3–6 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści: rozwinięty 3.–8. liść (BBCH 13–18)

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57)

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców: do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 3–6 l/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 4–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3.–7. liść (BBCH 13–17)

3–6 l/ha

◇ biały pak (BBCH 58–59)

3–6 l/ha

◆ początek fazy kwitnienia (BBCH 60–61)

3–6 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opadła – początek rozwoju owoców (wyraźnie widoczne nasiona na tkance dna kwiatowego) (BBCH 67–73)

3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania, owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 81) 3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17) 2–6 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–6 l/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–6 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 2–6 l/ha

◇/◆ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–21 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

2–6 l/ha

◇/◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 1–2 zabiegi co 5–7 dni


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53)

2–6 l/ha
 widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 2–6 l/ha

◆ rozwój owoców, 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–6 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–6 l/ha

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–6 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–6 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków 2–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

2–6 l/ha

◇ rozwój liści– początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 16–41)

2–6 l/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 43–45) 2–6 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–6 l/ha

◇ faza 7. liścia – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 17–29)

2–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 2–6 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–6 l/ha

◇ rozwój liścipoczątek rozwoju róży (›1cm) (BBCH 17–41)

2–6 l/ha
◇ róża osiąga 20–50% typowej wielkości (BBCH 42–45) 2–6 l/ha

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, pekińska, włoska
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–6 l/ha
◇ rozwój liścipoczątek rozwoju główki (BBCH 17–41) 2–6 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–6 l/ha

◇ wzrost (wydłużanie) pędu – początek rozwoju pąków bocznych (BBCH 33–41)

2–6 l/ha
◇ pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte – 70% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 43–47) 2–6 l/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: do 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zaczyna się tworzyć zgrubienie – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 2–6 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–6 l/ha
◇ rozwój pędu i liści (BBCH 33–45) 2–6 l/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–6 l/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)

2–6 l/ha

◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)

2–6 l/ha
korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–6 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada –1; uprawa w gruncie - 2–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada:
◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia właściwego (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

 Uprawa w gruncie:

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy
(BBCH 19/41–43)
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)

2–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–6 l/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–6 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędu (BBCH 15–39)

2–6 l/ha

◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)

2–6 l/ha
◇ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 2–6 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–29)

2–6 l/ha

◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)

2–6 l/ha
◇ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 2–6 l/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla regeneracji systemu korzeniowego po zimie i szybszego rozwoju roślin) roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 

◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 13–14) podlewanie roztwór
0,05–0,1%
opryskiwanie roztwór
0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH i ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w okresach chłodów wiosennych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie przygotowania roślin do zimy

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 2–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie ukorzeniania i w początkowych fazach rozwoju roślin 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia 1–2 zabiegi co 7–14

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych 2–4 zabiegi co 10–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Zobacz inne produkty