SULVIT

Płynny wysoko skoncentrowany nawóz zawierający łatwo przyswajalną przez rośliny siarkę 760 g SO3 w 1 litrze

Dostępne opakowania:

 •   1 l
 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

SULVIT to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz zawierający siarkę (760 g SO3 w 1 litrze) w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny oraz azot. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom siarkę. SULVIT stosowany doglebowo jako dodatek do RSM zapobiega stratom azotu (inhibitor przemian azotu).
 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 15,0
azot (N) amonowy (NH4) 140 10,5
azot (N) amidowy (NH2) 60 4,5
Trójtlenek siarki (SO3) 760 57,5
Siarka (S) 304 23,0


SULVIT stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot (siarka jest niezbędna roślinom do wykorzystania azotu z gleby i nawozów) oraz w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki (rzepak, kapusta, kalafior, gorczyca, rzodkiewka, cebula, czosnek, rośliny motylkowe, a także zboża i inne gatunki roślin o dużych wymaganiach w stosunku do azotu) – jest efektywnym źródłem siarki. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność siarki dla roślin (niska temperatura i wilgotność gleby, gleby lekkie, wysoka zawartość wapnia w glebie). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza siarkę łatwo przyswajalną przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek. 
SULVIT stosowany doglebowo łącznie z płynnymi nawozami azotowymi (np. RSM) ogranicza straty azotu oraz zwiększa przyswajanie i wykorzystanie azotu przez rośliny.
 

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru siarki na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość siarki (ukryte niedobory).
 

Siarka (S) dostarczana w nawozie SULVIT korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • zwiększenie efektywności nawożenia azotowego, lepsze pobieranie azotu z gleby
 • wzmocnienie energii wiązania wolnego azotu przez bakterie glebowe (np. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)
 • intensyfikację procesu fotosyntezy - zwiększa biomasę roślin
 • prawidłowy przebieg syntezy białek i tłuszczów
 • zwiększenie zawartości białka - aminokwasów egzogennych w plonie (np. poprawa wartości wypiekowej mąki)
 • poprawę zawiązywania ziarniaków i nasion
 • zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki
 • zwiększenie odporności na stres suszy
 • wzrost mrozoodporności.

1. DOKARMANIE DOLISTNE 
W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować SULVIT w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Terminy stosowania Jednorazowa dawka [l/ha]
RZEPAK
jesień: faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18) 5–10
wiosna:
I: po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)
5–10
II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61) 5–10
PSZENICA
jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 5
wiosna:
I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
    jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)
5
II: początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51) 5
JĘCZMIEŃ
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 5
wiosna:
I: ozime  – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
5
II: faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego  (BBCH 39–45) 5
ŻYTO
jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 5
wiosna:
I: ozime  – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
5
II: faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51) 5
OWIES
I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 5
II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 5
KUKURYDZA
I: faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 5
II: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31) 5
III: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 5
BURAK CUKROWY
I: faza 4–8 liści (BBCH 14–18) 5
II: faza dziewięciu lub więcej liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 19–31) 5
III: liście zakrywają 20–30% powierzchni gleby (BBCH 32–33) 5
ZIEMNIAK
I: rozwój liści (BBCH 13–19) na głównym pędzie 5
II: rozwój pędów bocznych – początek zawiązywania bulw (BBCH 21–40) 5
SOJA i inne strączkowe
I: rozwój liści i pędów (soja BBCH 13–29, bobik BBCH 13–39) 5
II: rozwój kwiatostanu (BBCH 51–59) 5
JABŁOŃ
I–II: rozwój owoców (BBCH 71–75), co 10 - 14 dni 3–5
Uwaga! Nawóz zastosowany w dawce 15 l/ha może spowodować rzerzedzenie zawiązków.
BROKUŁ
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 5
II: faza 7. liścia – widoczny 3. pęd boczny (BBCH 17–23) 5
III: widoczny 3. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 23–29) 5
KALAFIOR
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 5
II–III: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19), co 10–14 dni 5
KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska, pekińska
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 5
II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 5
III: zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 5
KAPUSTA BRUKSELSKA
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 5
II: główny pęd osiąga 10–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 31–37) 5
III: początek rozwoju pąków bocznych (BBCH 41) 5
KALAREPA, RZODKIEWKA
I: faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 5
II: zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 5
JARMUŻ
I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 5
II: główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 5
III: osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 5
WARZYWA KORZENIOWE
I: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 3–5
II: początek grubienia korzenia (BBCH 41) 3–5
WARZYWA CEBULOWE
I: wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15) 5
II: wyraźnie widoczny 6. liść – wyraźnie widoczne 9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 5
III: podstawa liści grubieje (BBCH 41) 5
WARZYWA STRĄCZKOWE
I: rozwój liści i pędów (groch BBCH 13–39) (fasola BBCH 13–29) 3–5
II: powstawanie pąków kwiatowych (BBCH 51–59) 3–5

 

2. STOSOWANIE ŁĄCZNIE z RSM (lub innymi płynnymi nawozami azotowymi)

SULVIT można stosować łącznie z roztworem saletrzano–mocznikowym RSM w celu zwiększenia efektywności wykorzystania azotu (siarka zawarta w SULVICIE jest inhibitorem ureazy i nitrogenazy). 
Dawkowanie: 2–4 l nawozu SULVIT na 100 l RSM.
 

Zobacz inne produkty