BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

Dostępne opakowania:

 •   1 l
 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

BORMAX TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiającą pobieranie i przemieszczanie boru w roślinach.
 

------>Zapraszamy do obejrzenia filmu o technologii INT<------

 

Składniki g/l % (m/m)
Bor (B) 150 10,8
Zastosowana w nawozie BORMAX TURBO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania boru przez rośliny. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

 

Przy zastosowaniu niższych dawek niż standardowe, BORMAX TURBO skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory boru oraz ogranicza ich negatywne skutki.
 

 • BORMAX TURBO stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

 

 • BORMAX TURBO stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).

 

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX TURBO korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

 • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
 • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
 • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych
 • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
 • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem) zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

BORMAX stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA, PSZENŻYTO   
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.

◇ krzewienie (BBCH 22–29) 0,15–0,4 l/ha

◇ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49)

0,15–0,4 l/ha

JĘCZMIEŃ, ŻYTO
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.

◇ początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)

0,15–0,4 l/ha
◇ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45) 0,15–0,4 l/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–5 (7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

0,15–1,2 l/ha
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,4 l/ha.

Wiosna
◆ po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)

0,15–1,2 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

0,15–1,2 l/ha
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX TURBO do każdego zabiegu w dawce 0,15–0,25 l/ha.

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

0,8–1,2 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,8–1,2 l/ha

◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)

0,8–1,2 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,4–1,2 l/ha
◆ faza 7. liścia – początek wzrostu źdźbła (BBCH 17–31) 0,4–1,2 l/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem   0,4–1,2 l/ha

BURAK
Liczba zabiegów: 3 (do 7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,8–1,2 l/ha

◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

0,8–1,2 l/ha

◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35)

0,8–1,2 l/ha

◇ na plantacjach z ostrymi objawami deficytu boru zalecane dodatkowe 3–4 zabiegi co 7 dni

0,8–1,2 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

0,8–1,2 l/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

0,8–1,2 l/ha

◇ bulwy osiągają 40–60% typowej masy (BBCH 44–46)

0,8–1,2 l/ha

◇ bulwy osiągają 70% typowej masy – bulwy osiągają końcową masę (BBCH 47–48)

0,8–1,2 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści trójlistkowych na 2.–5. węźle (BBCH 12–15)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów – pierwsze pąki kwiatowe powiększone (BBCH 51–55)

0,8–1,2 l/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,4–1 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 0,4–1 l/ha

JABŁOŃ, GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)

0,8–1,2 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

0,8–1,2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–75)

0,8–1,2 l/ha

◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): 2 zabiegi począwszy od 1. tygodnia po zbiorach, co 10–14 dni (BBCH 91–93)

0,8–1,2 l/ha

CZEREŚNIA, WIŚNIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

0,8–1,2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64)

0,8–1,2 l/ha

◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

0,8–1,2 l/ha

◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni (BBCH 91–93)

0,8–1,2 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści

0,8–1,2 l/ha
◆ w okresie rozwoju owoców 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 0,8–1,2 l/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych   
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają długość 10–60% długości końcowej (BBCH 31–36)

0,8–1,2 l/ha
◆rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54) 0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)  0,8–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 93–95) 0,8–1,2 l/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich   
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)  0,8–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): dwa zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 0,8–1,2 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)  0,8–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 0,8–1,2 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pąków

0,8–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia 0,8–1,2 l/ha
◇ koniec kwitnienia – rozwój owoców 0,8–1,2 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorze owoców 0,8–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 0,8–1,2 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek kwitnienia (BBCH 61)

0,4–1,2 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 69) 0,4–1,2 l/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pierwsze zamknięte pąki kwiatowe – pojawiają się kwiaty (BBCH 57–58)

0,4–1,2 l/ha
◆ od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60–65) 0,4–1,2 l/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści, (BBCH 91–95) 0,4–1,2 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,4–1,2 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,4–1,2 l/ha

PAPRYKA, OBERŻYNA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,4–1,2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,4–1,2 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

DYNIA, KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,4–1,2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,4–1,2 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 14–19)

0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,4–1,2 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny 3.–8. pęd boczny  (BBCH 23–28) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju róży – róża osiąga 50% typowej wielkości (BBCH 41–45) 0,4–1,2 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,4–1,2 l/ha
◇ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15)

0,4–1,2 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,4–1,2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się  główki  (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,4–1,2 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,4–1,2 l/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 41–45) 0,4–1,2 l/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,4–1,2 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,4–1,2 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,4–1,2 l/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,4–1,2 l/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)

0,4–1,2 l/ha

korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)

0,4–1,2 l/ha
korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 0,4–1,2 l/ha
◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 0,4–1,2 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada –1; uprawa w gruncie - 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada:
faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie:

faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 41–42)
korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 
korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)

0,4–1,2 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 0,4–1,2 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 0,4–1,2 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,4–1,2 l/ha
korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 0,4–1,2 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,4–1,2 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,4–1,2 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,4–1,2 l/ha

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 1. liść – faza 3. liścia (BBCH 11–13)

opryskiwanie
roztwór 0,2–0,25%
(0,2–0,25 l w 100 l wody)

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych co 7–28 dni

opryskiwanie
roztwór 0,2–0,25%
(0,2–0,25 l w 100 l wody)

 

Zobacz inne produkty