HYDROPON 2
Krystaliczny nawóz w pełni rozpuszczalny w wodzie do ferytygacji w podłożach inertnych, organicznych i w gruncie

Dostępne opakowania:

  •   25 kg
« Powrót

HYDROPON 2 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (5/10/34) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Służy do przygotowania pożywek gotowych do nawożenia lub roztworów stężonych – rozcieńczanych przed podaniem roślinom.

Wysoka jakość komponentów użytych do produkcji nawozu oraz odpowiednia forma składników pokarmowych w nawozie zapewniają ich wysoką dostępność dla roślin. Pełne schelatowanie mikroelementów gwarantuje ich stabilność w pożywkach stężonych jak i gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami.

 

HYDROPON 2 jest jednym z serii nawozów HYDROPON przeznaczonych do fertygacji. Poszczególne nawozy HYDROPON różnią się proporcjami składników pokarmowych, co umożliwia stworzenie pożywek odpowiednich dla poszczególnych etapów rozwoju roślin. 

 

HYDROPON 2 jest szczególnie polecany do stosowania w okresie zbiorów – zapewnia lepsze wybarwienie i smak owoców. Polecany zwłaszcza w przypadku wysokiego poziomu azotanów w wodzie.

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 50 5,0
azot (N) azotanowy (NO3) 50 5,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 100 10,0
Fosfor (P) 44 4,4
Tlenek potasu (K2O) 340 34,0
Potas (K) 282 28,2
Tlenek magnezu (MgO) 40 4,0
Magnez (Mg) 24 2,4
Trójtlenek siarki (SO3) 180 18,0
Siarka (S) 72 7,2
Bor (B) 0,20 0,020
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,10 0,010
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 1,00 0,100
Molibden (Mo) 0,03 0,003
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,25 0,025
Tytan (Ti) 0,01 0,001

FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 

  • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
    Dawkę nawozu HYDROPON 2 wyliczyć na podstawie bilansu potasu w pożywce.

 

  • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
    HYDROPON 2 stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku). Stosując HYDROPON 2 w pożywce wraz z innymi nawozami nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu proporcjonalnie zwiększyć.


Roztwory stężone nawozów HYDROPON sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony saletry wapniowej.

Zobacz inne produkty