MIKROVIT BOR 150

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

Dostępne opakowania:

  •   5 l
  •   20 l
  •   1000 l
« Powrót

MIKROVIT BOR 150 to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy.
 

Składniki g/l    % (m/m)
Bor (B)  150    11,0

 

MIKROVIT BOR 150 stosowany w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest efektywnym źródłem boru. Jest też przydatny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.


Bor (B) dostarczany w nawozie MIKROVIT BOR 150 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych 
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem)
  • zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

MIKROVIT BOR stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.

PSZENICA, PSZENŻYTO
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.
 

◇ krzewienie (BBCH 22–29)
◇ początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51)

0,2–0,5 l/ha

JĘCZMIEŃ, ŻYTO
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.
 

◇ początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
◇ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45)

0,2–0,5 l/ha

RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–5 (7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień

◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,25–0,5 l/ha

0,25–2 l/ha

Wiosna

◆ po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)

0,25–2 l/ha

◆  rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,25–0,3 l/ha.

0,25–2 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ 2.–3. Para liści (BBCH 14–16)

1–2 l/ha
◆ wzrost pędu (BBCH 30–33) 1–2 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza jodełki (BBCH 12–19)

1–2 l/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 1–2 l/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,5–1,5 l/ha

◆ faza 7. liścia – początek wzrostu źdźbła (BBCH 17–31)

0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem   0,5–1,5 l/ha

BURAK
Liczba zabiegów: 3 (do 7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ 4–8 liści (BBCH 14–18)

1–2 l/ha

◆ dziewięć i więcej liści – rozwój rozety (BBCH 19–31)

1–2 l/ha

◆ zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 32–35)

1–2 l/ha
◇ Na plantacjach z ostrymi objawami deficytu boru zalecane dodatkowe 3–4 zabiegi co 7 dni. 1–2 l/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38)

1–2 l/ha

◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43)

1–2 l/ha

◇ bulwy osiągają 40–60% typowej masy (BBCH 44–46)

1–2 l/ha
◇ bulwy osiągają 70% typowej masy – bulwy osiągają końcową masę (BBCH 47–48) 1–2 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 15–19)

1–2 l/ha
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 55–59) 1–2 l/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16)

0,5–1,5 l/ha
◆ początek wzrostu wydłużeniowego – widoczny pąk kwiatowy  (BBCH 30–52) 0,5–1,5 l/ha

JABŁOŃ, GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63)

1–2 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

1–2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–75)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): 2 zabiegi począwszy od 1. tygodnia po zbiorach, co 10–14 dni
(BBCH 91–93)
1–2 l/ha

CZEREŚNIA, WIŚNIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64)

1–2 l/ha

◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni
(BBCH 91–93)
1–2 l/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści

1–2 l/ha

◆ w okresie rozwoju owoców

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 1–2 l/ha

MALINA owocująca na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają długość 10–60% długości końcowej (BBCH 31–36)

1–2 l/ha

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 

1–2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–76)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 93–95) 1–2 l/ha

MALINA owocująca na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 

1–2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–76)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): dwa zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 1–2 l/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54)

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 

1–2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–76)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną:
1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95)
1–2 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pąków

1–2 l/ha

◆ początek kwitnienia

1–2 l/ha

◇  koniec kwitnienia – rozwój owoców

1–2 l/ha

◆ bezpośrednio po zbiorze owoców

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 1–2 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek kwitnienia (BBCH 61)

0,5–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 69) 0,5–1,5 l/ha

TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pierwsze zamknięte pąki kwiatowe – pojawiają się kwiaty (BBCH 57–58)

1–2 l/ha

◆ od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60–65)

1–2 l/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

1–2 l/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–76)

1–2 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści, (BBCH 91–95) 1–2 l/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

0,5–2 l/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

0,5–2 l/ha

◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

0,5–2 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,5–2 l/ha

PAPRYKA, OBERŻYNA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18)

0,5–2 l/ha

◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

0,5–2 l/ha

◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

0,5–2 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–2 l/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,5–2 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

0,5–2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–2 l/ha

DYNIA, KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

0,5–2 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

0,5–2 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–2 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 14–19)

0,5–2 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,5–2 l/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–2 l/ha

◆ widoczny 3.–8. pęd boczny  (BBCH 23–28)

0,5–2 l/ha
◇ początek rozwoju róży – róża osiąga 50% typowej wielkości (BBCH 41–45) 0,5–2 l/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–2 l/ha

◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42)

0,5–2 l/ha
◇ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,5–2 l/ha

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–2 l/ha

◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–2 l/ha

◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41)

0,5–2 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,5–2 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15)

0,5–2 l/ha

◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

0,5–2 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się  główki  (BBCH 41) 0,5–2 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

0,5–2 l/ha

◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)

0,5–2 l/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 41–45) 0,5–2 l/ha

KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

0,5–2 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–2 l/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

0,5–2 l/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,5–2 l/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–5. liścia właściwego (BBCH 14–15)

0,5–2 l/ha

◆ faza 5 liścia/początek rozwoju korzenia spichrzowego – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)

0,5–2 l/ha

◇ korzeń osiąga 30–60% typowej średnicy (BBCH 43–46)

0,5–2 l/ha
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48) 0,5–2 l/ha

SELER
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 6.–8. liścia właściwego (BBCH 16–18)

0,5–2 l/ha

◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzeń osiąga 40% typowej średnicy
(BBCH 41–44)

0,5–2 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–2 l/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

0,5–2 l/ha
◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,5–2 l/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

0,5–2 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,5–2 l/ha

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 1. liść – faza 3. liścia (BBCH 11–13)

opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3% (0,25–0,3 l w 100 l wody)

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych co 7–28 dni

opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3% (0,25–0,3 l w 100 l wody)

Zobacz inne produkty