Woda, którą wykorzystuje się do przygotowania cieczy użytkowej dla dokarmiania dolistnego lub opryskiwania środkami ochrony roślin, w zależności od źródła jej pochodzenia, bardzo różni się składem (zawartością rozpuszczonych w niej soli wapnia, magnezu i innych metali) oraz odczynem pH. Stosowanie jej do zabiegów nawożenia i ochrony roślin bez uzdatnienia, sprawia trudności związane z tworzeniem się osadów
i wysokim napięciem powierzchniowym (gorsze zwilżanie liści). Wynikiem niewłaściwych parametrów fizykochemicznych roztworu jest osłabienie skuteczności stosowanych nawozów dolistnych i/lub środków ochrony roślin.

 
W zabiegach agrotechnicznych wskazane jest uzdatnianie wody preparatem PROAQUA. Preparat ten wiąże zawarte w wodzie sole w związki rozpuszczalne, łatwo przyswajalne przez rośliny, przez co zapobiega niekorzystnym reakcjom pomiędzy jonami zawartymi w wodzie, a składnikami pokarmowymi zawartymi w nawozach i/lub substancjami aktywnymi środków ochrony roślin. Prawidłowe nanoszenie, pokrycie i utrzymanie warstwy cieczy użytkowej na roślinach istotnie ułatwia dodatek adiuwanta FASTER. Preparaty PROAQUAi FASteR  zwiększają możliwość łącznego stosowania kilku agrochemikaliów oraz podnoszą skuteczność i efektywność zabiegów.Do zbiornika opryskiwacza w 1/2–2/3 objętości wypełnionego wodą, przy włączonym mieszadle, wlać odmierzoną ilość preparatu PROAQUAi/lub FASTER. Po chwili mieszania rozpuścić siarczan magnezu, mocznik (odpowiednie stężenie!), następnie dodać pozostałe nawozy wymienione w programie dokarmiania INTERMAG.

Zasadą jest aby w trakcie przygotowywania roztworów roboczych nie mieszać bezpośrednio ze sobą stężonych nawozów.
  • W przypadku opryskiwaczy wyposażonych w rozwadniacz – nawozy kolejno wlewane lub wsypywane do rozwadniacza ulegają wstępnemu rozcieńczeniu/rozpuszczeniu przed wprowadzeniem do zbiornika.
  • W przypadku opryskiwaczy bez rozwadniacza – nawozy przed wprowadzeniem do opryskiwacza wskazane jest kolejno rozcieńczać/rozpuszczać w wodzie w oddzielnym naczyniu w proporcji 1:5.
  •   Do przygotowanego jak wyżej roztworu nawozu można dodać odpowiedni, zarejestrowany i przetestowany środek ochrony roślin w dawce zalecanej przez producenta.
  • Następnie zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości.
  • Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przydatne informacje na temat mieszanie ś.o.r. z nawozami dolistnymi można znaleźć w tabelach mieszania. W tabelach mieszania pokazane są jedynie fizyczne możliwości mieszania agrochemikaliów. Na efekty plonotwórcze i ochronne łącznego stosowania nawozów i pestycydów ma wpływ wiele czynników niezależnych od producenta nawozów. Użytkownik sporządza mieszanki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed sporządzeniem mieszanki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania pestycydu i informacją producenta pestycydu w zakresie możliwości łącznego stosowania z innymi substancjami. Roztwory nawozów dolistnych i pestycydów należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu