Środki ostrożności:
  • nie spożywać - w razie spożycia wypić ok. 0,5 l wody i skontaktować się z lekarzem
  • w przypadku zanieczyszczenia oczu - przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
  • stosować okulary, rękawice i odzież ochronną
  • przestrzegać zasad higieny.