FROSTEX
Preparat ograniczający negatywny wpływ przymrozków wiosennych na rośliny

 

Dostępne opakowania:

  •   5 l
  •   20 l
Składniki Zawartość [g/l] Zawartość w % masowych
Azot (N) całkowity 42 3,0
Azot (N) amidowy (NH2) 42 3,0
Tlenek potasu (K2O) 300 21,0
Bor (B) 1,4 0,100
Cynk (Zn) 1,4 0,100
 
Preparat przeznaczony jest do ograniczania uszkodzeń kwiatów drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin uprawnych w czasie wiosennych przymrozków. Unikalna forma i kompozycja składników zwiększa odporność roślin na przymrozki.
FROSTEX stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. 
 
Zalecane stężenie roztworu 1% (np. 5 l preparatu FROSTEX w 500 l wody).
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku, zapewniając dokładne pokrycie roślin.

Wykonać dwa zabiegi w okresie przed spodziewanymi przymrozkami:
I – 2–3 dni przed spodziewanym przymrozkiem,
II – około 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem.

 
Ze względu na dużą zawartości potasu, preparat FROSTEX może być wykorzystany w celach nawozowych – dolistnie 2–5 razy w okresie rozwoju roślin (w uprawach wieloletnich także 1–2 razy po zbiorach dla poprawy kondycji roślin i ich zimotrwałości). Zalecana dawka 3–6 l/ha. Ilość oprysków dostosować do wymagań poszczególnych gatunków względem potasu.
 
« Powrót