,

Zalecenia uprawowe,
programy nawożenia, zwiększenie odporności na stres