Opis uprawy: Rzepak

Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin oleistych uprawianych w strefie klimatu umiarkowanego.
Jest to jedna z najbardziej wymagających roślin uprawnych w stosunku do gleby oraz zaopatrzenia w składniki pokarmowe, dlatego tak ważne jest prawidłowe nawożenie rzepkaku.
W polskich warunkach uprawa odmian ozimych jest najpopularniejszym sposobem produkcji rzepaku.
 
Główne elementy struktury plonu rzepaku to:
  • liczba roślin na m2
  • liczba nasion wytworzonych przez roślinę
  • masa 1000 nasion. 
Wielkość plonu uwarunkowana jest ilością wytworzonej biomasy roślin, która zależy od prawidłowego nawożenia rzepaku azotem przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dostępności fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki i mikroelementów. Plon nasion jest tym większy, im większa jest biomasa łanu w fazie pełnej dojrzałości.
 
Duże potrzeby pokarmowe rzepaku powodują, że oprócz nawożenia doglebowego standardem jest dokarmianie dolistne.
W zakresie makroskładników ma ono charakter uzupełniający (w sposób dolistny można pokryć tylko niewielką część potrzeb pokarmowych), natomiast w odniesieniu do mikroskładników dokarmianie dolistne jest podstawowym i najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia ich roślinom.
W praktyce uprawowej dokarmianie, nawożenie rzepaku mikroelementami koncentruje się przede wszystkim na pierwiastkach takich jak: bor (BORMAX) i mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13) jak również molibden zalecany zwłaszcza jesienią (MIKROVIT MOLIBDEN), a w dalszej kolejności cynk (MIKROVIT CYNK lub MIKROCHELAT Zn-15), żelazo (MIKROVIT ŻELAZO lub MIKROCHELAT Fe-13) i miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15).
 
Rzepak ozimy, na każdym etapie wzrostu i rozwoju narażony jest na wiele czynników uprawowych i środowiskowych negatywnie wpływających na jego plonowanie – od siewu, kształtowania rozety liści jesienią, poprzez okresu spoczynku zimowego i wznowienie wegetacji wiosennej oraz kwitnienie, do stadium zawiązywania łuszczyn i nasion.
Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM  (SCS-RZEPAK) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie rzepaku efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Rzepak - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Rzepak

RZEPAK - programy nawożenia do pobrania w formacie pdf:
    » Program MIKRO lub MAKRO - do wyboru.

 

W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne (standardowe) wymagania pokarmowe rzepaku. Przedstawiony graficznie program nawożenia rzepaku, w sposób obrazowy „przypomina” o potrzebie wykonania zabiegów w kolejnych fazach rozwojowych.

W zależności od warunków uprawy, Plantator może wybrać jeden z dwóch programów nawożenia rzepaku:
  • Program MIKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makroskładniki i ich dostępność dla roślin jest na średnim lub wysokim poziomie. Podstawę programu stanowi płynny nawóz mikroelementowy PLONVIT RZEPAK, który dostarcza roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem boru (B) i manganu (Mn), na niedobory których rzepak jest szczególnie wrażliwy. Nawóz zawiera także magnez (Mg) oraz azot (N) poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroelementów.
  • Program MAKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makro – i mikroskładniki, a także ich dostępność dla roślin jest na poziomie niskim bądź średnim lub gdy warunki atmosferyczne wpływają negatywnie na ich pobieranie przez rośliny. Podstawę programu stanowią krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie nawozy z serii PLONVIT (NPK+mikro):  NITRO, PHOSPHO, KALI, OPTY, które dostarczają roślinom duże ilości makroelementów w formach łatwo przyswajalnych, a także niezbędne mikroelementy.

Program nawożenia uprawy: Rzepak - szczegółowy opis

 

Termin zabiegu / Cel zabiegu Nawozy, aktywatory i stymulatory
z programu dokarmiania rzepaku
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania rzepaku
JESIEŃ
POCZĄTKOWY ROZWÓJ LIŚCI

BBCH 10–14
 

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
 ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.

JESIEŃ
ROZWÓJ LIŚCI – FORMOWANIE ROZETY

BBCH 14–18

 
Prawidłowy rozwój jesienny

 Pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego

 Prawidłowe wykształcenie szyjki korzeniowej

Zwiększenie zimotrwałości
 
 
 
PLONVIT RZEPAK
3 l/ha

 
 
 
lub
 
PLONVIT PHOSPHO
2 kg/ha

+
PLONVIT KALI
2 kg/ha
Kompleksowe i zbilansowane dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych rzepaku. Korzystny wpływ mikroelementów na przemiany biochemiczne makroelementów – stymulacja wzrostu i rozwoju roślin oraz zwiększenie ich odporności na stresy. Poprawa zimotrwałości.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i potasu. Stymulacja procesów metabolicznych. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Przyspieszenie wegetacji i wspomaganie prawidłowego rozwoju rozety liściowej. Poprawa kondycji i zimotrwałości.
 
BORMAX
1–1,5 l/ha

 
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin, w szczególności zawiązków organów generatywnych. Sprawny transport i gromadzenie węglowodanów w roślinie. Prawidłowe wykształcenie szyjki korzeniowej. Poprawa zimotrwałości.
 MIKROVIT MANGAN
1–2  l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Rozbudowa systemu korzeniowego. Zwiększenie wykorzystania wody jesienią. Poprawa kondycji i zimotrwałości roślin.  Zwiększenie odporności na stresy i patogeny.
 
MIKROVIT MOLIBDEN
0,5–1 l/ha
Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja i metabolizm związków azotu. Korzystny wpływ na gospodarkę hormonalną (zwiększenie zimotrwałości).
 
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha

 
Zaopatrzenie w magnez i siarkę. Prawidłowy rozwój chlorofilu. Wspomaganie rośliny w pobraniu i wykorzystaniu zastosowanego azotu. Usprawnienie transportu substancji zapasowych do korzeni – korzystny wpływ na zimotrwałość. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
WIOSNA
RUSZENIE WEGETACJI PO SPOCZYNKU ZIMOWYM

BBCH 19/20
 

Regeneracja i intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego
ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
Przyspieszenie regeneracji i zintensyfikowanie rozwoju systemu korzeniowego po wznowieniu wegetacji wiosennej. Zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą.
WIOSNA
REGENERACJA / KONIEC FORMOWANIA
ROZETY
ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH
I WZROST PĘDU GŁÓWNEGO

BBCH 21–36

 
Pobudzenie aktywności fizjologicznej roślin po spoczynku zimowym

Regeneracja uszkodzeń po zimie

Poprawa kondycji roślin

Poprawa wykorzystania
wody i składników pokarmowych

Prawidłowy rozwój wiosenny
PLONVIT RZEPAK
2 l/ha
 

 
lub
 
PLONVIT OPTY
4 kg/ha
Kompleksowe i zbilansowane dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych rzepaku. Stymulowanie wzrostu i rozwoju roślin, zwiększenie odporności na chłody wiosenne i choroby.
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin i regulację gospodarki wodnej w roślinach. Wspomaganie rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego. Przyspieszenie wegetacji i wspomaganie prawidłowego rozwoju pędów.
 BORMAX
1–1,5 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin, w szczególności pędu głównego oraz bocznych, a także zawiązków organów generatywnych. Sprawny transport i gromadzenie węglowodanów w roślinie. Zwiększenie odporności na niską temperaturę.
MIKROVIT MANGAN
1–2  l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Zwiększenie odporności na stresy i patogeny. Intensyfikacja fotosyntezy. Szybkie budowanie biomasy. Regeneracja uszkodzeń.
TYTANIT
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym poprzez stymulowanie rozwoju chlorofilu. Zapobieganie chorobie fizjologicznej – „chloroza magnezowa".  Dobre wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na chłody wiosenne. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
ROZWÓJ PĄKÓW KWIATOWYCH (PĄKOWANIE) – POCZĄTEK KWITNIENIA

BBCH 50–61
 
 
Stymulacja do budowania biomasy
i prawidłowego pokroju roślin


Prawidłowy rozwój organów generatywnych

Intensyfikacja kwitnienia, zapylenia
i zapłodnienia
 
PLONVIT RZEPAK
2 l/ha

+
FOSTAR
1–2 l/ha

 
lub
 
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

+
PLONVIT PHOSPHO
2 kg/ha
Dostarczenie mikroelementów w celu stymulacji wzrostu roślin oraz dla zwiększenie odporności na chłody wiosenne. Ponadto dostarczenie fosforu w formie łatwo przyswajalnej dla roślin (pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin, przyspieszenie wegetacji i wspomaganie prawidłowego rozwoju roślin, intensyfikacja kwitnienia, zawiązywania łuszczyn i wypełniania nasionami).
Wspomaganie intensywnego rozwoju roślin poprzez kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów. Intensyfikacja kwitnienia, zawiązywania łuszczyn i ich wypełnienia nasionami, poprzez dostarczenie łatwo przyswajalnego fosforu. Zwiększenie odporności na suszę dzięki dostarczeniu potasu.
BORMAX
1–1,5 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy rozwój części generatywnych. Zwiększenie ilości kwiatów w kwiatostanie. Prawidłowe wykształcenie pyłku, dobre zapylenie. Równomierne kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.
 TYTANIT
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy. Wspomaganie rozwoju organów generatywnych. Poprawa jakości pyłku i efektywności zapylenia. Zwiększenie plonu.
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –  "chloroza magnezowa". Stymulowanie rozwoju chlorofilu. Efektywne wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na niską temperaturę. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną roślin.
1–2 zabiegi co 7–10 dni

 PEŁNIA KWITNIENIA – ROZWÓJ ŁUSZCZYN

BBCH 65–73 


Lepsze zawiązywanie i wykształcenie łuszczyn

 Optymalne wykształcenie nasion (MTN) – zwiększenie plonu
PLONVIT RZEPAK
2 l/ha

+
UNI PK 10:18
3–6 l/ha


lub 

PLONVIT KALI
2–4 kg/ha
Dostarczenie mikroelementów dla prawidłowego rozwoju łuszczyn i nasion oraz zwiększenia odporności roślin  na stresy. Ponadto dostarczenie P i K dla poprawy gospodarki wodnej roślin (zwiększenie odporności na suszę, a także  regulacja gospodarki energetycznej roślin). W efekcie – poprawa zaolejenia nasion. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego.
Kompleksowe  dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego. Regulacja gospodarki wodnej roślin – poprawa odporności na suszę. Zwiększenie ilości nasion w łuszczynie, MTN i poprawa zaolejenia nasion.

 
 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Rzepak

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

FOSFYN

Aktywator odporności na stresy biotyczne

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

FROSTEX

Aktywator odporności na przymrozki

GROWON

Aktywator energii

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT RZEPAK

Nawóz dolistny dla rzepaku i innych roślin oleistych

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

TERRASTART

Mikrogranulat do nawożenia startowego łącznie z siewem nasion

TYTANIT

Stymulator plonu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych uprawy: Rzepak

Rzepak : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz modyfikacji procesów fizjologicznych roślin.


Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).

Modelowym przykładem wdrożenia tej strategii w ograniczeniu stresu roślin jest rzepak – uprawa ekonomicznie bardzo ważna wśród upraw rolniczych w Polsce i wielu innych krajach umiarkowanej strefy klimatycznej na świecie.

Rzepak ozimy na każdym etapie wzrostu i rozwoju narażony jest na wiele czynników uprawowych i środowiskowych negatywnie wpływających na jego plonowanie – od siewu, kształtowania rozety liści jesienią, okresu spoczynku zimowego poprzez wznowienie wegetacji wiosennej oraz kwitnienie, do stadium zawiązywania łuszczyn i nasion.