Opis uprawy: Borówka Amerykańska – Dokarmianie pozakorzeniowe

BORÓWKA WYSOKA (Vaccinium corymbosum L.) znana powszechnie jako BORÓWKA AMERYKAŃSKA, jest rośliną o atrakcyjnych, smacznych i zdrowych owocach – doskonałych do spożycia w stanie świeżym, ale również przydatnych do przetwórstwa, zwłaszcza zamrażalnictwa.
Produkcja owoców deserowych wymaga szczególnie efektywnego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe, które bezpośrednio wpływają na ich cechy jakościowe. W programach dokarmiania pozakorzeniowego uwzględniono nawozy, które są źródłem najbardziej potrzebnych, łatwo przyswajanych składników pokarmowych. Odpowiednie zaopatrzenie roślin borówki w bor i inne mikroelementy oraz magnez jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin (pąków, organów generatywnych, chlorofilu) oraz zwiększenia odporności roślin na stresy.
Rośliny borówki wysokiej nie mają dużych wymagań pokarmowych, ale zdecydowanie negatywnie reagują na niedobór odpowiedniej ilości składników pokarmowych w glebie, zwłaszcza azotu, fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Wymaganiom tym trudno sprostać, bowiem gatunek ten wymaga gleb kwaśnych (pH 3–4,5), lekkich i bogatych w próchnicę. Uprawa na stanowiskach mniej żyznych wiąże się z koniecznością bardzo precyzyjnego nawożenia plantacji oraz utrzymywania wilgotności gleby na optymalnym dla roślin poziomie (zwłaszcza wierzchniej jej warstwy). Jest to istotne gdyż system korzeniowy borówki jest bardzo płytki, a brak korzeni włośnikowych, których funkcję spełniają liczne bardzo drobne korzenie boczne, dodatkowo może ograniczać pobieranie wody i składników mineralnych z gleby.

FERTYGACJA jest nowoczesnym i precyzyjnym sposobem nawożenia roślin wraz z nawadnianiem. Pobieranie składników pokarmowych przez krzewy borówki amerykańskiej z gleby uzależnione jest od wielu czynników glebowych (kwasowość, wilgotność, zawartość próchnicy), a także od siły wzrostu roślin, ich plonowania oraz indywidualnych cech odmianowych. Dlatego ustalenie prawidłowego harmonogramu nawożenia (cykli fertygacyjnych) i odpowiedniego składu pożywki jest zagadnieniem złożonym. Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie oraz dużą koncentracją składników odżywczych.

DOKARMIANIE POZAKORZENIOWE jest efektywnym uzupełnieniem doglebowego nawożenia mineralnego. Nawożenie borówki przez system nawodnieniowy, choć bardzo skuteczne, nie eliminuje całkowicie potrzeby dokarmiania pozakorzeniowego, które jest niezbędne zwłaszcza w przypadku składników słabo pobieranych z gleb kwaśnych, takich jak fosfor, wapń i magnez. Dostarczenie łatwo przyswajalnych przez rośliny form boru, miedzi i cynku, a także innych mikroelementów w formie oprysku, w określonych fazach rozwojowych, wpływa na prawidłowy rozwój roślin (pąków, organów generatywnych) oraz zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki uprawy. Decyzja o zastosowaniu odpowiednich zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego powinna zawsze uwzględniać aktualne zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe i stopień zaspokojenia tych potrzeb poprzez system korzeniowy. Stąd też nawożenie pozakorzeniowe może być dość zróżnicowane – w zależności od stosowanego nawożenia doglebowego, odmiany, a także wieku plantacji.
 
 

Program nawożenia uprawy: Borówka Amerykańska – Dokarmianie pozakorzeniowe - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Borówka Amerykańska

BORÓWKA AMERYKAŃSKA - program nawożenia do pobrania w formacie pdf:

 
  • PROGRAM PODSTAWOWY- Polecany dla plantacji założonych na stanowiskach żyznych, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych w glebie i optymalnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Program ten ma charakter uniwersalny i uwzględnia podstawowe wymagania pokarmowe borówki amerykańskiej. Zabiegi dolistne ograniczone są do niezbędnych, dostarczających roślinom składniki trudno pobierane z gleby (np. bor i fosfor) lub nierównomiernie rozmieszczane w częściach wegetatywnych
    i generatywnych roślin (np. wapń). W dziewięciu zabiegach dolistnych oprócz składników makro- i mikroelementowych, wskazane są także aktywatory, które wzmacniają odporność roślin na niekorzystne warunki uprawy oraz istotnie wpływają na poprawę ilości
    i jakości plonu.

     
  • PROGRAM INTENSYWNY- Polecany dla intensywnych plantacji, produkujących najwyższej jakości owoce na rynek owoców świeżych oraz przeznaczonych do krótkotrwałego przechowywania lub transportu. Program przewiduje sukcesywne dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych, stosownie do aktualnych potrzeb pokarmowych roślin. Celem programu jest wspomaganie odpowiedniej wielkości produkcji owoców borówki o bardzo dobrych parametrach jakościowych: intensywnie wybarwionych, zachowujących świeżość, jędrność i atrakcyjność nawet w przypadku konieczności okresowego schładzania, transportu oraz hurtowego i detalicznego obrotu handlowego.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Borówka Amerykańska

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

CYNKO-BOR

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz, przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego roślin wrażliwych na niedobory boru i cynku

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT ACTION

Płynny nawóz NPK (10/10/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych proporcjach

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

TYTANIT

Stymulator plonu

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych uprawy: Borówka Amerykańska