Opis uprawy: Marchew

Marchew jest najpopularniejszym gatunkiem spośród warzyw korzeniowych. Korzenie marchwi, oprócz walorów smakowych, zawierają wiele ważnych składników odżywczych. Największe znaczenie mają naturalne barwniki roślinne zwane karotenoidami, a wśród nich barwnik pomarańczowoczerwony (β-karoten), który po spożyciu przekształcany jest w witaminę A. Korzenie marchwi są także cennym źródłem witamin C, B, E oraz węglowodanów, związków mineralnych i kwasów organicznych. Marchew uprawiana jest z siewu nasion wprost do gruntu. Okres kiełkowania nasion to ok. 3 tygodnie.

 

Ze względu na długość okresu wegetacji (ilość dni od siewu do zbioru) wyróżnia się odmiany:
 

 • BARDZO WCZESNE i WCZESNE – okres wegetacji to 70–120 dni. Plon tych odmian przeznaczony jest do sprzedaży w pęczkach.
 • ŚREDNIO PÓŹNE – okres wegetacji to 140–160 dni. Korzenie tych odmian przeznaczone są do spożycia jesienią i wczesną zimą.
 • PÓŹNE – okres wegetacji jest dłuższy niż 180 dni. Korzenie tych odmian przeznaczone są do spożycia zimą i wiosną następnego roku, a także, spośród wszystkich odmian, w największym stopniu wykorzystywane są w przemyśle przetwórczym.

Optymalna dostępność składników pokarmowych dla roślin w ciągu całego okresu wegetacji, to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o wymaganej jakości korzeni.

 

Niedostateczne odżywienie marchwi jest przyczyną zmniejszenia plonowania roślin i pogorszenia jakości plonu, natomiast zbyt wysokie dawki nawozów doglebowych mogą spowodować zasolenie gleby i/lub przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości niepożądanych związków w korzeniach.

 

Marchew należy do grupy warzyw mających skłonność do gromadzenia azotanów.

Normą dopuszczalnej zawartości azotanów w korzeniach marchwi przeznaczonych do przetwórstwa jest:
 

 • 400 mg NO3-/kg świeżej masy – dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia
 • 200 mg NO3-/kg świeżej masy – dla dzieci poniżej 3. roku życia

 

Dokarmianie dolistnie roślin jest ważnym elementem nowoczesnej technologii uprawy marchwi.

Ma ono wspomagać odżywianie się roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać wszelkim zdarzeniom mogącym obniżać plonowanie oraz jakość korzeni. Nawet krótkotrwałe niedobory składników pokarmowych, mogą mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie.

 

Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich roślinom.

Spośród mikroelementów marchew wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na bor (BORMAX TURBO), miedź (MIKROCHELAT Cu-15) i cynk (MIKROCHELAT Zn-15).

 

Uprawa roślin w polu narażona jest na działanie czynników zewnętrznych, mogących powodować zakłócenia w rozwoju roślin, rzutujące negatywnie na plon i jakość korzeni.

 

Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)-MARCHEW umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS-MARCHEW zmniejsza ryzyko utraty części plonu.

 

Realizując program dokarmiania dolistnego i biostymulacji (nawozy: PLONVIT, MIKROCHELAT, BORMAX, WAPNOVIT, MIKROVIT, biostymulatory: OPTYSIL, TYTANIT, AMINOPRIM, aktywatory: ROOTSTAR, OPTYCAL), biopreparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy (BACTIM RECEPTOR lub VIGOR, BACTIM STARTER)  sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.

 

Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Marchew - szczegółowy opis

 

MARCHEW - PROGRAM DOSTARCZANIA POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW  

 

Termin zabiegu / Cel zabiegu

Biopreparaty BACTIM

Korzyści ze stosowania biopreparatów BACTIM

ZAPRAWIANIE NASION
 

Szybsze i lepsze wschody

BACTIM STARTER
50 g/ha

BACTIM STARTER zawiera zestaw bakterii o działaniu silnie biostymulującym z rodzaju Azospirillum, Azotobacter, Bacillus oraz Pseudomonas.

Bakterie ryzosferowe wprowadzone do gleby wraz z nasionami, zasiedlają ryzosferę systemu korzeniowego i oddziałują biostymulująco – produkują hormony roślinne (auksyny, cytokininy, gibereliny), które roślina pobiera i wykorzystuje do wspomagania swojego rozwoju.

Bakterie wiążące azot atmosferyczny (Azospirillum i Azotobacter) umożliwiają poprawę odżywienia roślin w azot.

Bakterie Bacillus zapewniają lepsze pobieranie fosforu przez młody system korzeniowy.

1. OPRYSK GLEBY przed formowaniem redlin
 

2. OPRYSK ROŚLIN I GLEBY w fazie początkowego rozwoju korzenia spichrzowego 


 

BBCH 41–43
 

 

 

Poprawa aktywności biologicznej gleby – stymulacja prawidłowego rozwoju roślin
 

Ograniczenie szkód powodowanych przez nicienie i inne szkodliwe organizmy glebowe
 

Ograniczenie kumulacji szkodliwych substancji w korzeniach

BACTIM RECEPTOR
1–2 kg/ha

na stanowiskach narażonych na występowanie nicieni

 

lub

 

BACTIM VIGOR
1–2 kg/ha

na stanowiskach wolnych od nicieni

BACTIM RECEPTOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców.
 

BACTIM VIGOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii, grzybów ryzosferowych oraz drożdży.
 

Mikroorganizmy zawarte w biopreparatach BACTIM RECEPTOR i BACTIM VIGOR indukują naturalne mechanizmy odporności systemicznej roślin oraz przyczyniają się do powstawania wielu cennych substancji biostymulujących od początku rozwoju roślin.
 

BACTIM RECEPTOR jest szczególnie polecany na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie szybko zasiedlają ryzosferę oraz wchodzą w symbiozę i interakcję z systemem korzeniowym, co utrudnia nicieniom jego zasiedlanie. Ponadto mikroorganizmy z biopreparatu BACTIM RECEPTOR bezpośrednio ograniczają w glebie liczebność nicieni pasożytniczych dla roślin. Ograniczenie uszkodzeń powodowanych przez nicienie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania chorób odglebowych.
 

Pożyteczne mikroorganizmy dostarczane w biopreparacie BACTIM RECEPTOR ograniczają także kumulację szkodliwych substancji w korzeniach.

 

 

MARCHEW - PROGRAM ZABIEGÓW DOLISTNYCH

Organiczny stymulator regeneracji AMINOPRIM (1-1,5 l/ha) zalecamy zawsze po wystąpieniu warunków stresowych lub łącznie ze środkami ochrony roślin.
 

Termin zabiegu / Cel zabiegu

Nawozy, aktywatory, stymulatory

Korzyści ze stosowania programu dokarmiania dolistnego i biostymulacji marchwi

POCZĄTKOWY ROZWÓJ ROŚLIN PO SKIEŁKOWANIU
 

BBCH 09–13
 

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha

Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji młodych roślin na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.

ROZWÓJ LIŚCI

 

BBCH 13–14

 

Intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego i liści

PLONVIT PHOSPHO
2–3 kg/ha

lub

PLONVIT ENERGY
4–6 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Poprawa odporności na niską temperaturę.

Rośliny w fazie trzech liści właściwych potrzebują zbilansowanego nawożenia i dobrej dostępności fosforu, który jest odpowiedzialny za wzrost systemu korzeniowego. Jego niedobór lub trudności z pobieraniem tego składnika z gleby mogą negatywnie wpłynąć na wielkość i jakość plonu marchwi.

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Wspomaganie rośliny w pobieraniu i wykorzystaniu azotu dostarczonego w doglebowych nawozach azotowych. Usprawnienie transportu asymilatów. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

MIKROCHELAT Cu-15
0,5 kg/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnej miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny i warunki stresowe.

TYTANIT
0,2 l/ha

Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Szybsza regeneracja uszkodzeń.

ROZWÓJ LIŚCI
 

BBCH 14–15
 

Intensyfikacja rozwoju liści oraz prawidłowy rozwój korzenia palowego i korzeni bocznych

WAPNOVIT
5 l/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnego przez rośliny wapnia, na którego niedobór rośliny marchwi wykazują dużą wrażliwość już od początku fazy intensywnego rozwoju liści. Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych, zwiększa odporność na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczony w nawozie azot intensyfikuje rozwój liści, a magnez i mikroelementy dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój roślin.

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu korzeni. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.

ROZWÓJ LIŚCI – POCZĄTEK ROZWOJU  KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 15/41–42

Intensyfikacja wzrostu naci i korzeni

PLONVIT NITRO
2–3 kg/ha

lub

PLONVIT UP
4–6 kg/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja wzrostu i rozwoju liści. Wytworzenie przez rośliny mocnej, zielonej naci jest niezbędnym warunkiem dla uzyskanie dobrego plonu korzeni marchwi (masa korzeni zwiększa się dzięki fotosyntezie).

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Zapobieganie zjawisku zamierania wierzchołków wzrostu korzeni. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni.

MIKROCHELAT Zn-15
1 kg/ha

Dostarczenie cynku łatwo przyswajalnego przez rośliny. Wzrost odporności na wahania temperatury poprzez zwiększenie stężenia soku komórkowego i wzmocnienie ścian komórkowych. Intensyfikacja procesu fotosyntezy. Zapobieganie karłowaceniu roślin poprzez udział cynku w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Stymulacja procesów przemiany azotu.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Intensyfikacja pobierania fosforu. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne.

ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 42–43

 

Intensyfikacja rozwoju korzeni i kształtowanie dobrej ich jakości.

PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha

lub

PLONVIT ENERGY
4–8 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie wzrostu korzeni.

 

Dolistne dostarczenie fosforu wpływa korzystnie na magazynowanie składników zapasowych w korzeniach marchwi, a także na poprawę ich zdolności przechowalniczej.

OPTYCAL
1,5 kg/ha

Uaktywnienie pompy „auksynowo-wapniowej” pozwalającej na lepsze wykorzystanie zasobów wapnia z gleby oraz bezpośrednie dolistne dostarczanie wapnia w celu poprawy zaopatrzenia roślin w wapń.

MIKROCHELAT Cu-15
0,5 kg/ha

Dostarczenie łatwo przyswajalnej miedzi, która jest ważnym mikroelementem w uprawie marchwi. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój roślin, wybarwienie korzeni oraz redukcję zawartości azotanów w korzeniach. Optymalne zaopatrzenie roślin w miedź może ograniczać kumulację kadmu w korzeniach.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy i wzrostu korzeni – korzystny wpływ na powstawanie plonu korzeni.

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 43–44

 

Intensyfikacja wzrostu korzeni


Kształtowanie dobrej jakości plonu korzeni


Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

 

 

PLONVIT KALI
2–4 kg/ha

lub

PLONVIT QUALITY
4–8 l/ha

Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego.

 

Przy odpowiednim zaopatrzeniu roślin w potas zwiększa się siła ssąca komórek liści –  następuje lepsze wykorzystanie wody glebowej przez rośliny i zmniejszeniu ulega transpiracja wody z liści.

MIKROKOMPLEX
5 kg/ha

Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Pozytywny wpływ na fotosyntezę. Wspomaganie roślin w pobieraniu i wykorzystaniu azotu z gleby. Usprawnienie transportu substancji zapasowych do korzeni. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych dzięki czemu korzenie są mniej podatne na pękanie (odpowiednia zawartość wapnia w tkankach roślin zwiększa wytrzymałość ścian komórkowych). Korzystny wpływ na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach i tym samym poprawę ich smaku. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie naci w dobrej kondycji.

MIKROCHELAT Zn-15
1 kg/ha

Dostarczenie cynku łatwo przyswajalnego przez rośliny. Intensyfikacja procesu fotosyntezy. Zapobieganie karłowaceniu roślin poprzez udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Stymulacja procesów przemiany azotu. Prawidłowe zaopatrzenie roślin marchwi w cynk może ograniczać kumulację kadmu w korzeniach.

DALSZY ROZWÓJ KORZENIA SPICHRZOWEGO


BBCH 45–47
 

Intensyfikacja wzrostu korzeni

 Kształtowanie dobrej jakości plonu

 Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

KALPRIM
5 l/ha

Efektywne odżywienie roślin potasem. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów. Dolistne odżywienie potasem pod koniec okresu wegetacji marchwi sprzyja gromadzeniu cukrów i lepszemu wybarwieniu korzeni spichrzowych, a ponadto korzystnie wpływa na utrzymanie w dobrej kondycji naci, co ma bardzo duże znaczenie dla zbioru mechanicznego marchwi. Dobre zaopatrzenie w potas, korzystnie wpływa też na trwałość przechowalniczą korzeni.

WAPNOVIT
3 l/ha

Dostarczenie wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny. Poprawa stabilności ścian komórkowych dzięki czemu korzenie są mniej podatne na pękanie. Korzystny wpływ na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach i tym samym poprawę ich smaku. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni. Zwiększenie odporności na patogeny oraz na niekorzystne warunki pogodowe. Dostarczone w nawozie: azot, magnez i mikroelementy korzystnie wpływają na utrzymanie naci w dobrej kondycji.

TYTANIT
0,2 l/ha

Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych. Intensyfikacja fotosyntezy. Korzystny wpływ na wzrost plonu.

KOŃCOWY WZROST KORZENIA SPICHRZOWEGO

 

BBCH 47–48

 

Poprawa parametrów jakościowych plonu korzeni

 

 Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni

BORMAX TURBO
0,8 l/ha

lub

BORMAX
1 l/ha

Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Korzystny wpływ na dobrą jakość skórki i wybarwienie korzeni. Zmniejszenie podatności na zjawisko występowania ciemnoszarych plam na korzeniach ok. godziny po ich umyciu.

MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha

Zaopatrzenie w molibden łatwo przyswajalny przez rośliny. Zmniejszenie zawartości azotanów w korzeniach marchwi. Poprawa kondycji roślin.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru. Poprawa zdolności przechowalniczej korzeni.

 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Korzeniowe

ADITENS

Adiuwant systemiczny

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM RECEPTOR

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których jest zwiększone nasilenie nicieni.

BACTIM STARTER

Biopreparat przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i kwiatów uprawianych z siewu wprost do gruntu.

BACTIM SŁOMA

Biopreparat inicjujący i przyspieszający rozkład resztek pożniwnych

BACTIM VIGOR

Biopreparat szczególnie polecany w celu silnej biostymulacji roślin.

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT ACTION

Płynny nawóz NPK (10/10/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych proporcjach

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

TYTANIT

Stymulator plonu

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych uprawy: Korzeniowe

Korzeniowe : Zwiększenie odporności na stres

Rosnące wymagania konsumentów w zakresie jakości warzyw oraz ograniczenia w stosowaniu pestycydów skłaniają Plantatorów do poszukiwania metod produkcji umożliwiających uzyskanie wysokojakościowych plonów, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin. Ważnym elementem tych działań jest STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOIŚCI (SCS).


 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)-MARCHEWto zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych oraz biopreparatów INTERMAG,
których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin,
a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.


 

Strategia Stres Control System (SCS) – MARCHEW może być realizowana dwutorowo:

 1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMIE DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI MARCHWI
  – poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
 2. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów
  – stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.