21 Światowy Kongres Nauk o Glebie Rio de Janeiro

W dniach 12–17 sierpnia  przedstawiciele INTERMAG uczestniczyli w Światowym Kongresie Nauk o Glebie. Jest to wydarzenie cykliczne, odbywające się co cztery lata pod patronatem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych. Na Kongresie prezentowane są najnowsze wyniki badań dotyczące nauk o glebie oraz możliwości ich zastosowania w praktyce. Dwudziesta pierwsza edycja została zorganizowana w Rio de Janeiro.

 

W ramach sekcji tematycznej “Advancement of plant nutrition for sustainable agriculture” przedstawicielka INTERMAG dr Anna Konieczny wygłosiła prezentację pt. „Improvement of soil fertility and biodiversity by beneficial microorganisms isolated from natural environment”. W swoim wystąpieniu dr Anna Konieczny przedstawiła pracę włożoną przez zespół INTERMAG w stworzenie preparatu BACTIM SŁOMA oraz jego wpływ na poprawę  właściwości fizykochemicznych gleby i rozwój roślin. Prezentacja wzbudziła szerokie zainteresowanie publiczności, o czym świadczyły liczne pytania od słuchaczy.

 

Stoisko INTERMAG zostało odwiedzone przez wielu przedstawicieli nauki i biznesu z różnych stron Świata. Konferencja była dla Zespołu INTERMAG okazją do zaprezentowania firmy, prowadzonych prac badawczych oraz oferty produktowej.

 

INTERMAG na 21 Światowym Kongresie Nauk o Glebie.

 

 

Panorama Rio de Janeiro.