Agroinnowator nr 2

Działania rozwojowe INTERMAG wprowadzają w czyn firmowe motto – AGROINNOWACJE.

Staramy się umiejętnie łączyć 25-letnie doświadczenie firmy z innowacyjnymi technologiami w rolnictwie i ogrodnictwie. W najbliższych latach rozwój firmy koncertować się będzie
wokół szeroko pojętej branży AGRO, która oprócz rolnictwa i ogrodnictwa obejmuje również hodowlę zwierząt oraz higienę sanitarną. Kluczowymi filarami przyjętej strategii są:
innowacja, dywersyfikacja i rozwój eksportu.