Agroinnowator nr 3


Wiosna w naszej firmie, to czas wytężonej pracy wszystkich działów związanych z produkcją i logistyką towarów, gdyż realizacja zamówień i terminowość dostaw – to priorytety w tym okresie czasu. Choć wydaje się, że rok 2013 dawno minął, to właśnie teraz, w pierwszym półroczu 2014r., działy ekonomiczne bilansują ubiegłoroczne działania, a Zarząd poprzez szczegółową analizę wyników, ocenia możliwości i wytycza strategię dalszego rozwoju firmy.