Agroinnowator nr 6

INTERMAG jest firmą, ktorej celem jest długoterminowy rozwój. Dla nas to  nie tylko przedsięwzięcie biznesowe, ale "misja", której realizacja ma się przyczynić do upowrzechniania produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności, podnosząc jednocześnie konkurencyjność polskiego rolnictwa.