Aktualna sytuacja w doświadczeniach z biopreparatami

27.03.2018

W lokalizacji Długie I papryka po pikowaniu:

 

Odmiana Dragoney - wysiana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER.

 

Odmiana Dragoney – Kontrola.

 

W lokalizacji Dęba papryka po wschodach, jeszcze „chwila” do pikowania:

 

Po lewej stronie rośliny kontrolne, po prawej stronie siewki papryki zasianej do substratu z BACTIM MIXER.

 

Po lewej i prawej stronie siewki papryki zasianej do substratu z BACTIM MIXER, w środku roślina kontrolna.

 

Po lewej stronie stosowano w okresie tuż po likwidacji nasadzenia Papryki biopreparat BACTIM RECEPTOR, po prawej stronie odkażano podłoże przy użyciu preparatu zawierającego dazomet.

 

W lokalizacji Długie II papryka po pikowaniu, rozsada zakupiona w jednej z Firm rozsadowych i zapikowana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER:
 

Po lewej stronie roślina papryki zapikowanej do substratu z BACTIM MIXER, po prawej stronie roślina kontrolna.

 

W lokalizacji Kostrzyń pomidory już zapikowane:
 


 


Marcin Oleszczak