Aktualna sytuacja w doświadczeniach z biopreparatami

06.04.2018

W lokalizacji Długie I papryka po pikowaniu:
 

Odmiana Dragoney - wysiana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER.

 

Odmiana Dragoney – Kontrola.

 

W lokalizacji Dęba papryka po pikowaniu:
 

Po lewej stronie siewki papryki zasianej do substratu z BACTIM MIXER, po prawej stronie rośliny kontrolne.

 

Po lewej stronie siewki papryki zasianej do substratu z BACTIM MIXER, po prawej roślina kontrolna.

 

Po lewej stronie stosowano w okresie tuż po likwidacji nasadzenia Papryki biopreparat BACTIM RECEPTOR, po prawej stronie odkażano podłoże przy użyciu preparatu zawierającego dazomet.
 

 

W lokalizacji Długie II papryka po pikowaniu, rozsada zakupiona w jednej z Firm rozsadowych i zapikowana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER:
 W lokalizacji Kostrzyń pomidory już zapikowane:
 

 

Marcin Oleszczak