Aktualna sytuacja w doświadczeniach z biopreparatami - Papryka, Pomidor

Maj 07, 2018

 

27.04.2018

W lokalizacji Długie I papryka posadzona:
 

Odmiana Dragoney - wysiana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER.


Odmiana Dragoney – Kontrola.

 

W lokalizacji Dęba papryka posadzona:


Papryka zasiana do substratu z BACTIM MIXER.


Papryka – roślina Kontrolna.


Porównanie roślin papryki odmiany Clavesol zasianej do substratu z BACTIM MIXER i roślin kontrolnych.


W lokalizacji Długie II papryka posadzona:

Rozwój systemu korzeniowego roślin papryki kilka dni po posadzeniu do tunelu.

 

W lokalizacji Kostrzyń pomidory posadzone:
 

Rośliny pomidora kilka dni po posadzeniu do tunelu – BACTIM MIXER.


Rośliny pomidora kilka dni po posadzeniu do tunelu – Kontrola.

 

Marcin Oleszczak