Anulowanie Zapytania ofertowego dotyczącego dostarczenia: dygestorium, przyściennego stołu laboratoryjnego pod autoklaw oraz szafy laboratoryjnej na szkło sterylne z dnia 16.01.2015

W związku z błędami w treści naszego zapytania ofertowego, Zarząd Przedsiębiorstwa INTERMAG sp. z o.o. podjął decyzję o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 16.01.2015 r. dotyczącego  przedstawienia oferty na dostarczenie dygestorium, przyściennego stołu laboratoryjnego pod autoklaw oraz szafy laboratoryjnej na szkło sterylne, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz unieważnił dotychczasowe postępowanie dotyczące wyboru oferty.
Za zaistniałą sytuację wszystkich oferentów przepraszamy i jednocześnie informujemy, że nowe uszczegółowione zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty dla w/w projektu zostanie ponownie ogłoszone na naszej stronie internetowej w zakładce PRZETARGI w terminie do 3.02.2015 r.