Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 30.06.2014 r. dotyczącego przedstawienia oferty na mikroskop biologiczny.

Zawiadomienie
 
W związku ze znacznymi rozbieżnościami interpretacyjnymi naszego zapytania ofertowego w otrzymanych ofertach, uniemożliwiającymi jednoznaczną ocenę i wybór oferty, Zarząd Przedsiębiorstwa INTERMAG sp. z o.o. podjął decyzję o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 30.06.2014 r. dotyczącego  przedstawienia oferty na mikroskop biologiczny, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz unieważnił dotychczasowe postępowanie dotyczące wyboru oferty.
Za zaistniałą sytuację wszystkich oferentów przepraszamy i jednocześnie informujemy, że nowe uszczegółowione zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty dla w/w projektu zostanie ponownie ogłoszone na naszej stronie internetowej w zakładce PRZETARGI w terminie do 25.07.2014 r.
 
Hubert Kardasz – Prezes Zarządu


Plik Pdf do pobrania:
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 30.06.2014 r. dotyczącego  przedstawienia oferty na mikroskop biologiczny.