BACTIM® LIŚCIE – alternatywa dla mocznika w sadach

   Jak co roku w palecie produktów INTERMAG pojawiają się nowe rozwiązania. W tym sezonie wśród nich znajdziemy nawóz BACTIM® LIŚCIE, przeznaczony do przyspieszenia dekompozycji liści jabłoni, pośrednio ograniczający źródło infekcji grzyba Venturia inaequalis - sprawcy parcha jabłoni. Nawóz wzbogacony jest w FORMUŁĘ FAST - konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp., które wykazują wysokie zdolności do rozkładu pektyn oraz celulozy stanowiących integralne elementy struktury liści jabłoni. Szybki rozkład pektyn oraz celulozy powoduje destrukcję budowy wewnętrznej opadłych liści jabłoni. Utrata struktury liści prowadząca do dekompozycji blaszek liściowych ogranicza możliwość wykształcania się owocników sprawcy parcha jabłoni. Skutkuje to ograniczeniem liczby owocników, tzw. potencjału infekcyjnego sadu oraz ogranicza możliwość dojrzewania owocników wiosną.

 

 

   Przez wiele lat standardem służącym do przyspieszania rozkładu opadłych z drzew liści, a tym samym ograniczania potencjalnej dawki zarodników workowych był mocznik. Stosowanie tego rozwiązania weszło do tradycji ochrony jabłoni. Jednak w obliczu dbałości o środowisko naturalne i skażenia wód azotanami, powstała istotna potrzeba innego podejścia do tego problemu. Dodatkowo w krajach UE, w związku ze zmianami prawnymi, od sezonu 2021 mocznik jest dostępny tylko w połączeniu z inhibitorami ureazy lub w formie otoczkowanych polimerami granul. Takie formy mocznika nie były dotąd testowane w doświadczeniach nad przyspieszeniem rozkładu liści jabłoni w sadach. W takiej sytuacji BACTIM® LIŚCIE jest realną alternatywą dla mocznika w zakresie ograniczania źródeł infekcji sprawcy parcha jabłoni.

 

   Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że zastosowanie nawozu BACTIM® LIŚCIE, w formie opryskiwania drzew jabłoni jesienią tuż przed opadaniem liści, podobnie jak zastosowanie mocznika prowadzi do szybkiego i skutecznego rozkładu liści jabłoni. Szybszy rozkład liści jabłoni prowadził do zmniejszenia liczby owocników grzyba Venturia inaequalis. Ograniczenie liczby owocników wykształconych na opadłych liściach przełożyło się na mniejszą liczbę wysiewających się wiosną zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni, tym samym ograniczając prawdopodobieństwo infekcji młodych tkanek jabłoni.

 

BACTIM® LIŚCIE należy stosować na drzewa tuż przed opadaniem liści z drzew. Produkt może być także stosowany na liście leżące na glebie, tuż po opadnięciu ich z drzew.

 

Korzyści ze stosowania BACTIM® LIŚCIE:

 • przyspieszenie mineralizacji (rozkładu) opadłych z drzew liści
 • ograniczenie wielkości źródła infekcji grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni
  • ograniczenie możliwości dojrzewania owocników
  • mniejszy potencjał infekcyjny sadu
  • niższe koszty ochrony sadu
 • niższy poziom pozostałości środków ochrony roślin w owocach
 • mniejsze prawdopodobieństwo powstania odporności grzyba sprawcy parcha jabłoni na fungicydy
 • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby
 • mniejsze skażenie środowiska nawozami azotowymi

 

Więcej informacji: SUKCES UPRAWY