BACTIM® SŁOMA – skuteczny z natury

BACTIM® SŁOMA – skuteczny z natury.

 

W ostatnich latach zaczynamy stosować i doceniać preparaty mikrobiologiczne wspierające rozkład resztek pożniwnych. Przy wyborze konkretnego rozwiązania warto kierować się wynikami badań i doświadczeń dostarczanych w materiałach przez producentów poszczególnych rozwiązań. Firma INTERMAG już wiele lat temu wprowadziła na rynek preparat mineralny wspomagający rozkład resztek pożniwnych – Słomex. W sezonie 2016 odbyła się premiera pierwszego w historii firmy INTERMAG preparatu mikrobiologicznego przeznaczonego do inicjowania i przyspieszania rozkładu resztek pożniwnych wszystkich gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych. BACTIM® SŁOMA oparty jest na wyselekcjonowanych ze stanu naturalnego bakteriach o silnych właściwościach celulolitycznych.

Preparat BACTIM® SŁOMA powstał w drodze określonego i zdefiniowanego procesu. Twórcy produktu postawili przed sobą określone cele i zadania związane z funkcjonalnością produktu. Ich głównym celem było pozyskanie z naturalnych warunków Polski mikroorganizmów o wybitnych właściwościach celulolitycznych oraz sformułowanie ich w produkt o określonych z góry właściwościach:

 • wysoka aktywność celulolityczna mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i glebowych
 • następczy wpływ mikroorganizmów na zawartość próchnicy w glebie
 • udostępnianie przez mikroorganizmy uwstecznionego fosforu
 • opracowanie prostej i łatwej w aplikacji formulacji produktu
 • wysoka trwałość i stabilność produktu
 • możliwość ograniczenia źródła infekcji patogenów i szkodników zimujących w resztkach pożniwnych

Aby zrealizować główne cele i założenia związane z funkcjonalnością produktu nawiązaliśmy bliską współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym z Poznania. Wspólnie poszukiwaliśmy mikroorganizmów w słomie, różnych rodzajach gleb oraz w kompostach. Wyizolowaliśmy ponad 200 szczepów należących do kilkadziesiąt gatunków bakterii z kilkunastu rodzajów. Każdy z izolatów został gruntownie przebadany pod kątem właściwości celulolitycznych. Określaliśmy metodami laboratoryjnymi tempo rozkładu celulozy przez poszczególne izolaty, w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych. Szczególnie interesowały nas bakterie prowadzące rozkład celulozy w szerokim zakresie temperatur. Efektem naszej pracy było wytypowanie dwóch szczepów o ponadprzeciętnych właściwościach celulolitycznych. Wyizolowane przez nas szczepy wykazują znacznie większą aktywność niż wzorcowe szczepy bakterii uznane za efektywne w rozkładzie celulozy.

 

W trakcie kolejnych badań i doświadczeń zoptymalizowaliśmy proces namnażania mikroorganizmów i formulacji samego produktu BACTIM® SŁOMA.  Gotowy już produkt, został poddany szeregowi badań i doświadczeń prowadzonych w upoważnionych placówkach oraz przez nasz Dział Badań i Rozwoju. Założenia oraz wyniki doświadczeń laboratoryjnych zostały potwierdzone w prowadzonych badaniach polowych produktu BACTIM® SŁOMA.

 

Uzyskane w doświadczeniach wyniki pozwalają nam powiedzieć, że dzięki szybkiej dekompozycji biomasy resztek pożniwnych pod wpływem preparatu BACTIM® SŁOMA w glebie zachodzi proces:

 • szybkiego uwalniania składników pokarmowych zawartych w przyoranej biomasie
 • odbudowy zawartości próchnicy w glebie
 • udostępnienie dodatkowej ilości fosforu dla roślin
 • ograniczenia nasilenia występowania chorób

Wyniki doświadczeń wskazują także, iż zastosowanie preparatu BACTIM® SŁOMA przynosi wiele wymiernych korzyści:

 • łatwe i efektywne wykonaniem uprawek przedsiewnych
 • prawidłowa i niezakłócona resztkami roślin praca siewników
 • dynamiczne i wyrównane wschody roślin
 • zwiększenie bioróżnorodności gleby

Mikroorganizmy w produkcie BACTIM® SŁOMA znajdują się w stadium przetrwalników, daje to możliwość długiego przechowywania produktu, bez utraty właściwości oraz możliwość aplikacji produktu przez opryskiwanie. Przetrwalnikujące bakterie są odporne na warunki przechowywania oraz na gwałtowne zmiany ciśnienia powstające w trakcie opryskiwania. Przetrwalniki po dostaniu się do gleby, wznawiają swe funkcje życiowe, namnażają się i efektywnie zaczynają prowadzić procesy celulolityczne.

Preparat BACTIM® SŁOMA może byś zastosowany wszędzie tam, gdzie zależy nam na szybkiej dekompozycji resztek pożniwnych.

 

Chcesz dowiedzieć sie więcej zapraszamy do zapoznania się z publikacją --> BACTIM® SŁOMA – skuteczność z natury.

Oraz wejdź na stronę  BACTIM® SŁOMA