BACTIM SŁOMA w sprzedaży pilotażowej

BACTIM SŁOMA  w sprzedaży pilotażowej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z przyjemnością informujemy, że w lipcu planujemy wprowadzić do sprzedaży pilotażowej prototyp innowacyjnego biopreparatu BACTIM SŁOMA . Jest to innowacyjny preparat oparty o specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy, służący do przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych i poprawy właściwości gleby. Prototyp biopreparatu powstał w wyniku projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pragniemy też poinformować, że BACTIM SŁOMA powstał przy ścisłej współpracy z jednostką naukowo-badawczą wyspecjalizowaną w kierunku mikroorganizmów. Produkt od 2 lat jest testowany w warunkach polowych z bardzo dobrymi wynikami. Rezultatem aplikacji  BACTIM SŁOMA jest wzrost zawartości składników pokarmowych oraz próchnicy w glebie.
Szczegółowe informacje o biopreparacie wraz z wynikami badań można znaleźć na stronie www.bactim.pl.  Zadowolenie Klientów jest dla nas zawsze celem nadrzędnym, dlatego też prototypowe preparaty przechodzą surowe testy jakościowe, ale również wstępne badania opinii i popytu. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem do komercyjnego wprowadzenia produktu na rynek, dlatego też sprzedaż pilotażowa jest bardzo ważnym etapem całego projektu i ma na celu pokazanie nam, w jaki sposób będzie się kształtować popyt. W ramach pilotażowej sprzedaży produkt będzie dostępny w ograniczonej ilości. Przewidujemy też, że mogą pojawić się sugestie z Państwa strony dotyczące rozwoju tego biopreparatu w kierunku dodatkowych właściwości i cech użytkowych. Będziemy za nie wdzięczni, gdyż bardzo cenimy Państwa opinie.