BACTIM®LIŚCIE – skuteczny rozkład liści jabłoni

Parch jabłoni to powszechnie występująca i jedna z najgroźniejszych chorób jabłoni, powodująca znaczne zmniejszenie plonu oraz pogorszenie jego jakości. Ochrona jabłoni przed parchem jabłoni polega na wybieraniu do uprawy odmian mniej wrażliwych lub odpornych na parcha jabłoni, a przede wszystkim na aplikacji odpowiednich środków ochrony roślin oraz ograniczeniu potencjalnej dawki zarodników workowych (PDZ). Przez wiele lat standardem służącym do przyspieszania rozkładu opadłych z drzew liści, a tym samym ograniczania PDZ był mocznik. Stosowanie tego rozwiązania weszło do tradycji ochrony jabłoni. Jednak w obliczu dbałości o środowisko naturalne i skażenia wód azotanami, powstała istotna potrzeba innego podejścia do tego problemu.
W takiej sytuacji BACTIM® LIŚCIE staje się realną alternatywą w zakresie ograniczania źródeł infekcji sprawcy parcha jabłoni.

 

BACTIM® LIŚCIE to bioprodukt przeznaczony do przyspieszenia dekompozycji liści jabłoni, pośrednio ograniczający źródło infekcji grzyba Venturia inaequalis sprawcy parcha jabłoni. Produkt zawiera konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp. Bakterie zawarte w BACTIM® LIŚCIE wykazują wysokie zdolności do rozkładu pektyn oraz celulozy, stanowiących integralne elementy struktury liści jabłoni. Szybki rozkład pektyn oraz celulozy powoduje destrukcję budowy wewnętrznej opadłych liści jabłoni. Utrata struktury liści prowadząca do dekompozycji blaszek liściowych ogranicza możliwość wykształcania się owocników sprawcy parcha jabłoni. Skutkuje to ograniczeniem liczby owocników, tzw. potencjału infekcyjnego sadu oraz ogranicza możliwość dojrzewania owocników wiosną. Ograniczenie liczby owocników wykształconych na opadłych liściach przekłada się na mniejszą liczbę wysiewających się wiosną zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni. Mniejsza liczba zarodników workowych ogranicza prawdopodobieństwo infekcji młodych tkanek jabłoni oraz zwiększa skuteczność prowadzonej ochrony fungicydowej.
BACTIM® LIŚCIE należy stosować na drzewa tuż przed opadaniem liści z drzew. Produkt może być także stosowany na liście leżące na glebie, tuż po opadnięciu ich z drzew.

 

 

Więcej informacji o produkcie --> BACTIM® LIŚCIE