BIOSTIMULANTS WORLD CONGRESS MIAMI 2021

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021 przedstawiciele INTERMAG uczestniczyli w Biostimulants World Congress 2021, który odbywał się w Miami. INTERMAG był srebrnym sponsorem tego wydarzenia. Biostimulants World Congress to światowa konferencja organizowana co dwa lata, która łączy środowisko naukowe i biznesowe, zajmujące się biostymulacją roślin. Kongres jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o formulacjach mających stymulujące działanie na rośliny oraz wymiany doświadczeń dotyczących stosowania biostymulatorów w praktyce rolniczej. Z przyjemnością spotkaliśmy się z naszymi partnerami, aby porozmawiać o wynikach stosowania biostymulatorów INTERMAG na światowych rynkach oraz zaprezentować nasze nowe rozwiązania przeznaczone do biostymulacji roślin. Bardzo cieszy nas fakt otrzymania tak wielu pozytywnych komentarzy od naszych partnerów dotyczących skuteczności biostymulatorów INTERMAG.

 

Podczas Kongresu przedstawiciel INTERMAG dr. inż. Anna Konieczny wygłosiła wykład dotyczący zastosowania pierwiastków korzystnych w efektywnej biostymulacji roślin. W swojej prezentacji pt. „How to turn beneficial elements info effective biostimulants?” podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniem INTERMAG w rozwoju i wprowadzaniu na rynek biostymulatorów opartych o pierwiastki korzystne w formach dostępnych dla roślin. Przedstawiła również wyniki badań potwierdzające korzystny wpływ organicznych związków tytanu (aTIUM), wanadu (aVADIUM) oraz dostępnej dla roślin formy krzemu (duoSIL) na wzrost i rozwój roślin oraz ich odpowiedź na czynniki stresowe.

 

Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko podczas Kongresu i mamy nadzieję na ponowne spotkanie za dwa lata!