Doświadczenia z biopreparatami - stan na 14.05.2018

Maj 15, 2018

14.05.2018

W lokalizacji Długie I papryka ładnie rośnie:Odmiana Smolder, po lewej stronie rośliny kontrolne, po prawej stronie rośliny zapikowane do substratu z BACTIM MIXER.


Odmiana Dragoney zapikowana do substratu z BACTIM MIXER.


Odmiana Dragoney rośliny kontrolne.


W lokalizacji Dęba papryka przyjęta i podejmuje wzrost:


Roślina zapikowana do substratu z BACTIM MIXER.


Roślina kontrolna.

 

W lokalizacji Długie II papryka ładnie podjęła wzrost:


Rośliny zapikowane do substratu z BACTIM MIXER.


Rośliny kontrolne.


 

W lokalizacji Kostrzyń pomidory posadzone i ładnie rosną:


Po lewej stronie rośliny zapikowane do substratu z BACTIM MIXER, po prawej rośliny kontrolne.


   

Po lewej stronie rośliny zapikowane do substratu z BACTIM MIXER, po prawej rośliny kontrolne.

 

Marcin Oleszczak