Doświadczenia z biopreparatami - stan na 23.04.2018

Kwiecień 27, 2018

23.04.2018

W lokalizacji Dęba sałata, ładnie rośnie:


Po lewej stronie odkażano podłoże przy użyciu preparatu zawierającego dazomet, po prawej stronie stosowano w okresie tuż po likwidacji nasadzenia papryki biopreparat BACTIM RECEPTOR.


W lokalizacji Długie II papryka już posadzona:


Rozwój systemu korzeniowego roślin papryki kilka dni po posadzeniu do tunelu.


W lokalizacji Kostrzyń pomidory posadzone:

Rośliny kontrolne.


Rośliny zapikowane do substratu z dodatkiem BACTIM MIXER.


W lokalizacji Potkanna, sałata zwija główki:

Sałata fertygowana biopreparatem BACTIM VIGOR.


Sałata - rośliny kontrolne.

 

Marcin Oleszczak