Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wdrożenie innowacyjnej technoligii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu z dnia 05.12.2014

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu, dostawy, zainstalowania i uruchomienia elementów technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w zakresie  instalacji do produkcji wodnych roztworów stymulatorów i chelatów z dnia 05.12.2014, informujemy iż zostało zakończone postępowanie ofertowe, komisja oceniła nadesłane oferty.
Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wszyscy oferenci zostaną Państwo poinformowani w wiadomościach e-mail.