„Efektywne zapylenie – wyższy i lepszy plon”

20 marca 2018r. w Błędowie Sad Nowoczesny zorganizował seminarium na temat „Efektywne zapylenie – wyższy i lepszy plon”. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów.


Prof. Monika Bieniasz mówiła między innymi o konieczności stosowania TYTANITu w uprawach sadowniczych.
Nasz Kolega Wiesław Ciecierski miał wystąpienie „Poprawa efektywności kwitnienia”, w którym zaprezentował doświadczalnie udowodniony fakt, żeTYTANIT zwiększa żywotność pyłku i siłę jego kiełkowania, co znacząco poprawia proces zapylenia, a w efekcie końcowym zwiększa plon.