Gdy wzejdzie kukurydza

Kukurydza znacznie różni się od innych zbóż budową liści i źdźbła (łodygi) oraz przebiegiem rozwoju począwszy od pojawienia się pierwszego liścia, a kończąc na miejscu tworzenia kwiatów, sposobie zapylania i dojrzewania ziarniaków.
 


Szybkość wschodów roślin jest uzależniona od temperatury i wilgotności gleby. Te dwa czynniki (temperatura i zasobność gleby w wodę),
a także dobre zaopatrzenie w składniki pokarmowe, decydują o tempie wzrostu liści po wschodach.

W fazie 1. liścia (BBCH 10–11) roślina korzysta jeszcze z substancji zapasowych, zgromadzonych w ziarniaku, ale intensywnie tworzące się korzenie przybyszowe szybko umożliwią korzystanie ze składników pokarmowych zlokalizowanych w pobliżu kiełkującego ziarna.
Dlatego ważne jest, aby w trakcie przygotowania materiału siewnego zastosowano nie tylko odpowiednią zaprawę donasienną, ale także nawóz donasienny PRIMUS, a ponadto w trakcie siewu – mikrogranulat TERRASTART, którego drobne granulki (średnica 0,8–1,5 mm) zlokalizowane w bezpośredniej bliskości nasion, są skutecznym źródłem składników pokarmowych „na start”.

Od fazy 2. liścia (BBCH 12) pojawiają się korzenie przybyszowe wyrastające także z łodygi.

Prawidłową rozbudowę systemu korzeniowego warunkuje odczyn gleby (pH nie niższe niż 5,5), dostępność wody oraz składników pokarmowych, takich jak: azot, fosfor, potas, magnez i cynk.
Na intensywność rozwoju korzeni bardzo pozytywnie wpływa zastosowanie aktywatora ROOTSTAR w fazie BBCH 10–14. Jego działanie polega na dostarczeniu roślinom specyficznej formy cynku skompleksowanego kwasem organicznym, intensyfikującym pobieranie tego mikroelementu przez rośliny. ROOTSTAR, zawierający amonowy octan cynku, usprawnia wytwarzanie auksyn przez rośliny, co wpływa na intensyfikację podziałów komórkowych i na wzrost wydłużeniowy systemu korzeniowego. Preparat zwiększa także odporność roślin na niską temperaturę.

Okres rozwoju od wschodów do wykształcenia 5.–6. liścia ma duże znaczenie dla przyszłego plonowania. Stan odżywienia roślin w tym czasie istotnie oddziałuje na kształtowanie pierwotnej struktury plonu ziarna.

Do fazy 5. liścia, (najpóźniej 6.liścia) wskazana jest druga doglebowa dawka azotu. W tym okresie dolistne podanie magnezu i mikroelementów, wpływa w istotny sposób na poprawę kondycji roślin (PLONVIT KUKURYDZA, MIKROVIT CYNK, BORMAX). Dostarczony wcześniej doglebowo, a teraz uzupełniony dolistnie fosfor (GROWON, PLONVIT PHOSPHO, FOSTAR), wspomaga rozwój korzeni, przez co zwiększa dostępność wilgoci z głębszych warstw gleby.  W tej fazie rozwoju wegetatywnego kukurydzy zalecany jest także TYTANIT, który stymuluje tworzenie chlorofilu, co intensyfikuje fotosyntezę i w efekcie zwiększa przyrost biomasy i plon.

Po osiągnięciu przez rośliny fazy 5.–6. liścia, u kukurydzy rozpoczyna się równolegle okres generatywny – kształtuje się liczba i wielkość kolb (powstaje zawiązek kolby).