Informacja o wynikach oceny ofert złożonych w I etapie zaproszenia do negocjacji z dnia 11.04.2016r


Informujemy, że w dniu 10.05.2016. została zakończona ocena ofert złożonych w I etapie zaproszenia do negocjacji z dnia 11.04.2016r. na „Budowę hali produkcyjno-magazynowej w Olkuszu przy Alei 1000-lecia 15G, na działce 4983”. Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach poszczególni oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.