Informacja o zmianie treść zapytania z dnia 02.11.2015 na drobny sprzęt laboratoryjny.

Olkusz, dn 06.11.2015
 
Informujemy, że treść  zapytania z dnia 02.11.2015 na drobny sprzęt laboratoryjny, uległa zmianie.
Zmiana nastąpiła w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, Potwierdzenie wykonawców zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami zapytania ofertowego  z dnia 02.11.2015
 
W pozycji 1 Mieszadło mechaniczne – 2 sztuki
Zdanie : ”Maksymalne obroty: nie mniej niż 2200 rpm”
zmienia się na:
„Maksymalne obroty: nie mniej niż 2000 rpm”
 
W związku  z powyższą zmianą, czas składania ofert wydłuża się do dnia 10.11.2015.
 
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.
 
Oferenci zostaną poinformowani o wyniku do dnia 12.11.2015r.