Informujemy o możliwości łącznego stosowania wybranych produktów z oferty INTERMAG z fungicydem Luna Experience 400 SC

W związku z zapytaniami producentów owoców i warzyw o możliwości łącznego stosowania wybranych produktów z oferty INTERMAG
z fungicydem Luna Experience 400 SC informujemy o pozytywnym wyniku przeprowadzonego testu mieszalności Luna Experience 400 SC
z następującymi produktami: