INTERMAG dołączył do grona członków IFA

Lipiec 11, 2019

Członami IFA są firmy zajmujące się produkcją, handlem, transportem, dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania. W skład IFA wchodzą także stowarzyszenia, instytuty i placówki badawcze, firmy konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe związane z produkcją roślinną. Decyzje podejmowane przez IFA mają zasieg globalny.

 

Obecnie produkuje się ponad 170 mln ton nawozów rocznie. Nawożenie roślin przyczynia się do wydajnej i zrównoważonej produkcji rolnej, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. IFA promuje znaczenie nawożenia, pozwala na wymianę doświadczeń i współpracę przedstawicieli branży nawozowej.