INTERMAG partnerem międzynarodowego projektu EXCALIBUR

Grudzień 06, 2019

Innowacja to motor napędzający dzisiejszy rozwój w prawie każdej możliwej dziedzinie. Rolnictwo i gospodarowanie glebami nie są wyjątkiem, a projekt Excalibur potwierdza tę prawidłowość. Dzięki innowacjom i wielopodmiotowemu podejściu Excalibur dąży do przyspieszenia procesu opracowywania nowych narzędzi rolniczych poprzez lepsze zrozumienie relacji drobnoustrojowego materiału inokulacyjnego z glebą i różnorodnością biologiczną upraw. Szesnastu partnerów z całej Europy połączyło swoje wysiłki, by ten cel osiągnąć.

 

„Ambicją projektu Excalibur jest wyznaczenie drogi do zmiany w gospodarowaniu glebami w ramach upraw, kierując się różnorodnością biologiczną i uznając rolę, jaką odgrywa ochrona i eksploatacja różnorodności biologicznej gleby” stwierdził dr Stefano Mocali, koordynator projektu.

 

Projekt ten ma na celu pogłębienie wiedzy na temat dynamiki różnorodności biologicznej gleby i jej synergicznego współdziałania z podejściem prebiotycznym i probiotycznym w ogrodnictwie. W tym kontekście nowe, wielofunkcyjne i drobnoustrojowe materiały inokulacyjne gleby (bio-inokula) i bioefektory zostaną przetestowane na trzech modelowych uprawach o znaczeniu gospodarczym (obejmujące pomidory, jabłka i truskawki) w różnych warunkach eksperymentalnych i na otwartym polu w całej Europie.

 

Badania terenowe planowane w projekcie są wyjątkowo istotne, aby osiągnąć cel projektu, dlatego też określono je w odniesieniu do cech klimatycznych i glebowych występujących w różnych krajach partnerów projektu.Kompleksowa ocena początkowych właściwości fizykochemiczno-biologicznych gleby na wszystkich terenach doświadczalnych zostanie przeprowadzona w celu uzyskania możliwie największej i najszerszej oceny rodzimej różnorodności biologicznej w terenie, w którym odbywają się badania.Po tym etapie nastąpi monitorowanie zmian tych właściwości, a także ocena wpływu tych właściwości na odmiany szczepione podczas badań.

 

„Mikro i makroorganizmy glebowe tworzą złożone interakcje w obrębie określonych nisz ekologicznych. Myślimy, że dzięki badaniu tych interakcji będziemy w stanie lepiej zrozumieć procesy funkcjonalne przed wprowadzeniem gatunków uprawnych na pole i podczas wzrostu upraw poddanych działaniu wybranego materiału inokulacyjnego. Dzięki tej wiedzy planujemy opracować system wspomagania decyzji, który mógłby pomóc rolnikom i doradcom w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów z bionawozów i biopestycydów stosowanych na polach” wyjaśnił dr Eligio Malusa z organizacji partnerskiej INHORT.

 

Excalibur jest finansowany z programu badawczego Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”. Projekt  rozpoczął się w czerwcu 2019 r. i będzie realizowany przez pięć lat. Dodatkowe informacje na temat projektu oraz partnerów znajdują się na stronie: www.excaliburproject.eu  

 

BIULETYN INFORMACYJNY

Tytuł projektu:

Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w produkcji ogrodniczej

Nazwa skrócona

EXCALIBUR

Czas trwania:

60 miesięcy

Data rozpoczęcia:

1 czerwca 2019 r.

Budżet całkowity:

6 995 107,50 EUR

Wkład UE:

6 995 107,50 EUR

Koordynacja:

Consiglio Per La Ricerca In Agricoltura E L'analisi Dell'economia Agraria (CREA)

Słowa kluczowe:

Rolnictwo, różnorodność biologiczna gleby, gospodarowanie glebami, zdrowie roślin, odżywianie roślin

Partnerzy:

16

Witryna internetowa:

https://www.excaliburproject.eu/

Facebook:

@Excalibur2020

Instagram:

@excalibur_h2020

Twitter:

@excalibur_h2020