Kapusta pekińska - rozsada ze wspomaganiem

Kapusta pekińska, jest rośliną jednoroczną, o stosunkowo niewielkim systemie korzeniowym. Większość korzeni sięga tylko 30 cm w głąb gleby. Gatunek ten jest rośliną klimatu chłodnego, mimo tego, że w naszych warunkach uprawiamy to warzywo od wiosny do jesieni, to warunki atmosferyczne panujące jesienią najlepiej odpowiadają roślinom pekinki. W okresie produkcji rozsady należy uważać na spadki temperatury poniżej 10-13°C, taka temperatura jest bodźcem, który może skutkować późniejszym wybijaniem w pędy kwiatowe. Najszybciej do procesów jarowizacji dochodzi w temperaturze w zakresie 5-8°C. Optymalną temperaturą do wiązania główek jest temperatura w zakresie 15-16°C, rośliny o zbitych, dobrze wykształconych główkach znoszą okresowe spadki temperatury do -4°C. Przy długim dniu i stosunkowo wysokiej temperaturze, może zdarzyć się, że rośliny nie będą wiązać główek.  Kapusta pekińska jest rośliną o silnej reakcji fotoperiodycznej i podczas długiego dnia przechodzi w fazę generatywną - jednak do zainicjowania tego procesu potrzebna jest wspomniana niska temperatura. Optymalna długość dnia dla tej rośliny, przy którym tworzy zbite, dobrze wypełnione główki oscyluje wokół 10-12 godzin. Gatunek ten ma duże wymagania wodne, determinowane wytwarzaniem w krótkim czasie dużej biomasy oraz stosunkowo słabym systemem korzeniowym, optymalna zawartość wody w glebie zamyka się w zakresie 70-85% PPW. Największe potrzeby wodne wykazuje w okresie zawiązywania i wzrostu główek. Kapustę pekińską najlepiej jest nawadniać systematycznie niedużymi dawkami wody tak, aby nie dopuścić do zalania systemu korzeniowego. Z uwagi na słabszy system korzeniowy, kapusta ta ma wysokie wymagania glebowe i powinna być uprawiana na glebach o bardzo dobrej strukturze, wysokiej zawartości substancji organicznej, wysokiej zawartości składników pokarmowych i odczynie pH 6,5-7,5. Unikać należy gleb podmokłych, zlewnych i kwaśnych.
 

Rozsada ze wspomaganiem.
 

W okresie produkcji rozsady (do pięciu dni po siewie nasion do multiplatów) i na kilka dni przed posadzeniem rozsady na miejsce stałe warto zastosować w pekince biopreparat BACIM FERTIMAX. Preparat stosujemy w bardzo niewielkiej dawce -
1 g/tacę multiplatu. Zastosowanie mikroorganizmów w produkcji rozsady kapusty pekińskiej prowadzi do:

  • zwiększenia aktywności i zasięgu systemu korzeniowego
  • ograniczenia stresu związanego z przesadzaniem
  • wyrównanego wzrost wszystkich roślin na plantacji

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie mają pozytywny wpływ na wigor roślin oraz wpływają na wyższy poziom fotosyntezy. Powodują także wzrost dostępności składników pokarmowych z gleby (głównie fosforu), poprawiają także poziom odżywienia roślin w pozostałe składniki pokarmowe oraz poprawiają zaopatrzenie roślin w wodę.

BACIM FERTIMAX możemy także zastosować w uprawie kapusty pekińskiej po posadzeniu rozsady na miejsce stałe. Biopreparat stosujemy przez fertygację w dawce 0,5 kg/ha.

Pamiętajmy, że mikroorganizmy zawarte w preparacie i zastosowane w kapuście pekińskiej, będą także działały w uprawie głównej, np. papryce uprawianej po pekince.
 


Po prawej stronie system korzeniowy rozsady kapusty pekińskiej traktowanej BACIM FERTIMAX, po lewej roślina kontrolna.

 

Marcin Oleszczak