INTERMAG członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – Klaster Life Science w Krakowie


INTERMAG został przyjęty w poczet członków Krajowego Klastra Kluczowego – Klaster Life Science w Krakowie.

Klaster Life Science Kraków jest to sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski  Południowej, które łączą wspólne cele i wizja rozwoju innowacji w obszarze life science (w tym również chemii), a jego głównymi zadaniami są:
 

  • Efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
  • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
  • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

Uczestnictwo w klastrze otwiera nowe możliwości współpracy i rozwoju na rzecz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa.