KOKCIDIN

KOKCIDIN firmy INTERMAG uznany Innowacją Roku

 
KOKCIDIN - najnowszy produkt marki INTERMAG - został uhonorowany tytułem Innowacja 2013. Wyróżnienie przyznała Kapituła złożona
z przedstawicieli redakcji Forum Biznesu oraz Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.


Celem Konkursu „Innowacja Roku” jest promocja nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań, produktów i usług, nowych lub w istotny sposób zmodyfikowanych, a także projektów o charakterze innowacyjnym. Te wymagania spełnił produkt KOKCIDIN, którego skład opracowano w oparciu o wyniki badań nad skutecznością wyciągów ziołowych
w profilaktyce kokcydiozy, zrealizowanych w Instytucie Zootechniki w Balicach.
KOKCIDIN jest produktem w formie płynnej, przeznaczonym do żywienia drobiu, który rozwiązuje problem narastającej oporności pierwotniaków na kokcydiostatyki. Jest on również odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy oczekują coraz wyższej jakości produktów drobiowych. Jako środek o działaniu profilaktycznym, złożony z naturalnych ekstraktów roślinnych, KOKCIDIN jest produktem bezpiecznym, który nie wymaga zastosowania okresu karencji. Umożliwia poprawę wyniku finansowego tuczu poprzez zmniejszenie zróżnicowania ptaków, lepsze wykorzystanie paszy na kg przyrostu oraz zmniejszenie liczby padnięć.
Preparat KOKCIDIN stosuje się podając go wraz z wodą pitną. Jego innowacyjna formuła umożliwia łatwe mieszanie z wodą, pomimo zastosowania ekstraktów ziołowych o właściwościach hydrofobowych.