Konferencja BIOSTYMULATORY

Marzec 05, 2019

Dnia 28.02.2019 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa BIOSTYMULATORY orgaznizowana przez naszą firmę. Podczas spotkania naukowcy z polskich instytutów i uczelni zaprezentowali wyniki badań ze stosowania biostymulatorów firmy INTERMAG  w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

             W konferencji brały udział wydawnictwa i portale rolnicze, polscy naukowcy oraz  dystrybutorzy firmy. Prelegenci z takich uczelni jak: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu przedstawiali zakres prowadzonych przez siebie doświadczeń polowych oraz efekty działań naszych biostymulatorów, głównie Tytanitu i Optysilu w takich uprawach jak: pszenica, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, kapusta, papryka, jabłoń i inne.

Następnie przedstawiciel firmy INTERMAG zaprezentował wyniki badań doświadczeń polowych prowadzonych na rynkach zagranicznych.