Konferencja Prasowa INTERMAG - 08.06.2016 r.


8 czerwca w Miłosławiu koło Wrześni odbyła się wiosenna konferencja prasowa firmy INTERMAG połączona ze szkoleniem terenowym Doradców.

 

 

 

Rozwój firmy

Plany rozwojowe firmy przedstawił Hubert Kardasz, Prezes Zarządu firmy, który otwierając spotkanie podkreślił, że przed rolnictwem stoją globalne wyzwania. Rosnąca populacja ludzi i zmieniające się trendy żywieniowe, w szczególności dynamiczny wzrost konsumpcji mięsa, będą wywierały ogromną presję na zwiększenie wydajności produkcji rolnej. Dotychczasowe technologie nie będą wystarczające. Żeby zwiększyć dwukrotnie produkcję rolną w ciągu kilkudziesięciu lat będą konieczne przełomowe innowacje. Wychodząc naprzeciw tym globalnym trendom, INTERMAG konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych technologii, czerpiąc inspirację z rozwiązań, które wymyśliła już miliony lat temu sama natura. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań zwiększających wydajność produkcji zdrowej żywności.

Od 2010 r. ofertę INTERMAG wzbogaciło kilkadziesiąt nowych produktów, a w ciągu ostatnich 5 lat firma zainwestowała ponad 20 mln zł w rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Obecnie jest ono jednym z najnowocześniejszych w Europie wśród producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów. – Najważniejsza z punktu widzenia długoterminowego rozwoju firmy jest inwestycja w badania i rozwój – tłumaczył Hubert Kardasz. – Należymy do elity polskich przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na działalność badawczo-rozwojową. Centrum badawczo-rozwojowe INTERMAG jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pozwalającą realizować szeroki zakres zadań formulacyjnych, analiz chemicznych i badań biologicznych na roślinach.

Prowadzone przez INTERMAG prace nad nową generacją produktów opartych o mikroorganizmy (bakterie i grzyby) oraz ich metabolity są doskonałym przykładem innowacyjnego projektu rozwojowego. W czerwcu do oferty dołączył BACTIM SŁOMA – pierwszy z serii produktów mikrobiologicznych, który jest efektem tych prac.

Najnowszy projekt rozwojowy współfinansowany przez UE dotyczy nowej generacji biostymulatorów i mikroelementowych nawozów opartych o biodegradowalne ligandy. – W efekcie w ciągu kilku lat będziemy mogli na rynek wprowadzić produkty innowacyjne nie tylko w skali Polski, ale w skali globalnej. Wcześniej zostaną one gruntowanie sprawdzone w praktyce rolniczej – wyjaśniał Prezes Zarządu.

Z początkiem roku INTERMAG rozpoczął współpracę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach w obszarze rozwoju, produkcji oraz dystrybucji znanych i cenionych przez wielu rolników i ogrodników nawozów dolistnych INSOL. Za ich sprzedaż odpowiedzialna jest spółka INSOL. Inicjatywa ta jest przykładem efektywnej współpracy polskiego biznesu ze światem nauki. – Ambicją INTERMAG jest stać się zapleczem najnowocześniejszych kompleksowych rozwiązań dla rolników i pomóc im zwiększać plony zgodnie z naszym firmowym motto: „Skuteczność dzięki wiedzy” – podsumował Hubert Kardasz.

BACTIM SŁOMA – Nowość w ofercie

Podczas spotkania o nowym biopreparacie BACTIM SŁOMA, przeznaczonym do dekompozycji resztek pożniwnych, informowali Marcin Oleszczak – kierownik projektu i Radosław Wilk – kierownik ds. projektów badawczo-rozwojowych.

Ten innowacyjny i chroniony zgłoszeniem patentowym biopreparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii:  Bacillus subtilis szczep B00105 i  Bacillus licheniformis szczep B00106 zdolne do szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych – wyjaśniał Marcin Oleszczak. Mikroorganizmy te dzięki syntezie synergistycznego kompleksu enzymów z grupy celulaz, efektywnie katalizują reakcję rozkładu celulozy uwalniając jednocześnie cenne i łatwo przyswajalne składniki odżywcze dla roślin.  Preparat przed wprowadzeniem na rynek został dokładnie przebadany w badaniach laboratoryjnych i polowych, między innymi w badaniach prowadzonych przez IUNG.

Jak informowali przedstawiciele INTERMAG, zastosowanie BACTIM SŁOMA eliminuje problemy z wykonaniem uprawek przedsiewnych, zapewnia dynamiczne i wyrównane wschody roślin, wysoki wigor siewek w początkowych fazach wzrostu, stymulację rozwoju systemu korzeniowego, lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę. Zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności gleby to kolejne istotne korzyści z jego zastosowania.

Preparat jest polecany na resztki pożniwne, po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych w dawce 1–2 l/ha w 300–400 l/ha cieczy roboczej, (dawka 1 l/ha zalecana jest w przypadku stosowania azotu do rozkładu resztek pożniwnych). Stosowanie BACTIM SŁOMA jest szczególnie polecane na resztki pozostałe po zbiorach: kukurydzy, zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz po zbiorach warzyw pozostawiających dużą biomasę np.: kapustowate, psiankowate i korzeniowe. Ponadto może być także stosowany na nawozy naturalne – mówił Radosław Wilk.

Działania wspierające sprzedaż

W strukturach działu sprzedaży krajowej mamy koordynatorów do spraw upraw rolniczych i sadowniczych oraz nowego specjalistę ds. upraw warzywnych – Jana Wcisło, który dołączył do zespołu z początkiem tego roku – mówił Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy.

W tym roku INTERMAG tradycyjnie zorganizował szereg dni otwartych w punktach sprzedaży. Pracownicy aktywnie biorą udział m.in. w warsztatach, dniach pola i targach branżowych. Od kilku lat działania wspierające sprzedaż są także prowadzone „w sieci”. – Uważamy, internet ze skuteczne medium do przekazywania informacji i kontaktu z użytkownikami naszych produktów. Od kilku lat organizujemy dwa razy w roku czaty z rolnikami, podczas których można zadać pytania i uzyskać w zasadzie natychmiast odpowiedź. Bacznie obserwujemy w sieci także funkcjonowanie naszych aplikacji mobilnych, często odpowiadamy na pytania zadawane przy użyciu tych narządzi. Zaczęliśmy także korzystać z mediów społecznościowych. Obecnie jesteśmy w trakcie produkcji krótkich filmików poruszających tematykę nawożenia dolistnego i biostymulacji roślin w poszczególnych fazach rozwojowych – tłumaczył Piotr Lubaszka.

Od 2015 r. firma rozwija ścisłą współpracę z gospodarstwami. Klub Agroinnowatora jest inicjatywą skupiającą producentów, którzy opierają nawożenie dolistne w swoich gospodarstwach na rozwiązaniach INTERMAG. Głównym celem Klubu jest współpraca i przepływ informacji w obu kierunkach, czyli zbieranie informacji o potrzebach, problemach związanych z uprawą roślin i próba znalezienia rozwiązań. Gospodarstwa należące do Klubu to także miejsca testowania nowych produktów, całych technologii dokarmiania i biostymulacji roślin. Klub Agroinnowatora to również tworzenie i utrwalanie pozytywnych relacji z klientami. W tym roku członkowie Klubu mają unikalną możliwość wykonania analiz materiału roślinnego w laboratorium INTERMAG wyposażonym w nowoczesny sprzęt analityczny ICP. Członkowie Klubu a także gospodarstwa, które pretendują do członkostwa mogą w ciągu 4–5 dni od pobrania prób uzyskać szczegółową analizę na zawartość większości składników pokarmowych wraz z analizą i opisem wyników oraz szczegółowymi zaleceniami nawozowymi. – Współpracę z gospodarstwami członkowskimi będziemy rozwijać. Mamy nadzieję, że program będzie wspomagał decyzje zakupowe w gospodarstwach i bardzo chętnie do Klubu przyjmiemy nowych członków. W marcu zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dla gospodarstw objętych programem. Na początku grudnia odbędzie się kolejne spotkanie dla członków Klubu podsumowujące sezon – mówił dyrektor handlowy.

INTERMAG od wielu lat promuje wykonywanie zabiegów jesiennych dolistnego nawożenia rzepaku w okresie budowy potencjału plonowania, kiedy to nawożenie borem, manganem, molibdenem i magnezem jest szczególnie ważne. – Obecnie strategia ta stała się już standardem postępowania, a my w dalszym ciągu z powodzeniem promujemy dokarmianie rzepaku w tym okresie – wyjaśniał Piotr Lubaszka. W przypadku ozimin jesienią INTERMAG promuje preparat ROOTSTAR, który aktywuje rozwój systemu korzeniowego. W najbliższym czasie planowana jest także kampania promocyjna nowości – biopreparatu BACTIM SŁOMA. Informacje o promocji będą dostępne u dystrybutorów.

Kampania wizerunkowa INTERMAG 2016

W marcu firma INTERMAG rozpoczęła kampanię wizerunkową marki INTERMAG pod hasłem przewodnim „Skuteczność dzięki wiedzy”. – Tegoroczne działania zaplanowane na wiosnę 2016 w dużej mierze opierały się na reklamie w mediach masowych – telewizji i internecie. Nasze spoty reklamowe był emitowane ponad 250 razy, głównie na kanałach Telewizji Polskiej i telewizji Polsat – informował Wiesław Ciecierski, dyrektor marketingu. Ponadto w czołowych czasopismach dla rolników i ogrodników pojawiły się reklamy wizerunkowe marki INTERMAG. Jednym z kluczowych elementów tegorocznej kampanii było uczestnictwo firmy w najważniejszych targach rolniczych w Polsce, które w tym roku były rekordowe pod względem frekwencji – AGROTECH 2016. Na specjalnie przygotowanym na tę okazję 64-metrowym, nowoczesnym stoisku zaprezentowano sztandarowe produkty dla rolnictwa i ogrodnictwa. Tegoroczna edycja targów pod względem frekwencji była dla firmy dużym sukcesem.

Doświadczenia prowadzone w IOR

INTERMAG od trzech lat przeprowadza doświadczenia dotyczące wpływu zastosowania nawozów, stymulatorów i adiuwantów na uszkodzenia przez owady, porażenie przez grzyby oraz plonowanie upraw rolniczych. Jak informował profesor Paweł Węgorek z IOR, wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały korzystny wpływ zastosowanych nawozów na plonowanie roślin rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy. W większości przypadków zaobserwowano również korzystny wpływ zastosowanego nawożenia na zmniejszenie podatności roślin na atak szkodników i porażenie przez grzyby. Wśród testowanych preparatów najbardziej korzystny wpływ na wymienione parametry oceny, w większości wypadków, wywierał OPTYSIL i TYTANIT.

Podczas szkolenia terenowego w Winnej Górze k. Miłosławia poprzedzającego konferencję prasową pracownicy naukowi IOR prezentowali aktualny stan fitosanitarny roślin pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, które wcześniej były traktowane odpowiednimi preparatami INTERMAG. Naukowcy z IOR skupiali się głównie na interesującej kwestii redukcji skutków stresów biotycznych i abiotycznych będącej efektem działania krzemu i tytanu.