Konferencja Prasowa INTERMAG

Konferencja zorganizowana 17 października 2013 r. przez Przedsiębiorstwo INTERMAG dla przedstawicieli prasy branżowej była doskonałą okazją do zaprezentowania bazy produkcyjnej firmy oraz wprowadzanych na sezon 2014 nowych innowacyjnych nawozów (FROSTEX, TERRASTART, OPTYSIL), a także nowej gałęzi działalności INTERMAG –  prozdrowotnych produktów do żywienia zwierząt.
 
Konferencję rozpoczęliśmy od zapoznania naszych gości z zapleczem produkcyjnym INTERMAG. Na początek zaprezentowaliśmy nową halę w Osieku, w której odbywa się produkcja oraz konfekcjonowanie nawozów mineralnych. Ta nowoczesna hala, w znacznej części zrealizowana dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, pozwala przygotować w ciągu doby minimum 30 ton gotowych nawozów mineralnych. Jak informował dziennikarzy Adam Węglarz, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa INTERMAG, dzięki specjalnym systemom oczyszczania powietrza, produkcja i mieszanie nawozów jest bezpieczne dla zatrudnionych osób oraz dla środowiska. Cała produkcja – w tym mieszanie składników – jest kontrolowana przez bardzo precyzyjne urządzenia, co gwarantuje, że nawozy mineralne, których udział w ofercie firmy INTERMAG jest coraz większy, mają wysoką jakość.
            Jak informował Hubert Kardasz, Prezes firmy, przedsiębiorstwo od wielu lat stara się wykorzystywać środki unijne na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dzięki temu udało się w ostatnim czasie udoskonalić technologię produkcji, a także opracować kilka innowacyjnych na skalę krajową, a nawet światową, produktów do nawożenia upraw ogrodniczych i rolniczych. Na te cele w ostatnich latach pozyskano prawie 8 mln złotych. Firma stale współpracuje w praktyce ze wszystkimi polskimi ośrodkami naukowymi oraz instytutami badawczymi, dzięki czemu z jednej strony, wspomaga polską naukę, a z drugiej, może korzystać z jej osiągnięć i je komercjalizować. Świetnym tego przykładem są nowej generacji prozdrowotne produkty przeznaczone do żywienia zwierząt czy wprowadzane  praktycznie co roku nawozy nowej generacji. Chcemy być rozpoznawalnym na całym świecie dostawcą agroinnowacyjnych produktów. Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia naszej firmy, która jest najdłużej funkcjonującym polskim prywatnym przedsiębiorstwem nawozowym, doskonale pokazuje, w jaki sposób – dzięki zaangażowaniu całego zespołu  można osiągać sukcesy w produkcji. Nasza firma od początku swojej działalności nie zanotowała roku ze stratą, a wręcz przeciwnie – co roku osiągamy najczęściej dwucyfrowy wzrost obrotów. Wszystko to pokazuje, że nasze produkty cieszą się coraz większym uznaniem klientów w kraju i za granicą. Zawsze staramy się być o krok przed konkurencją. Dzięki temu możemy zaspokajać potrzeby najbardziej wymagających rolników – mówił Hubert Kardasz. Należy zaznaczyć, że firma INTERMAG w ostatnim czasie stała się jednym z największych pracodawców w Olkuszu, gdzie znajduje się jej nowa siedziba. Stara się także uczestniczyć w życiu tego miasta i wspierać realizowane na jego terenie działania związane z poprawą warunków życia tutejszej społeczności.
            Jak informował Hubert Kardasz, kluczowe cele firmy w najbliższych dwóch latach to: 20% roczne tempo wzrostu przychodów, 20% udział w sprzedaży dodatków prozdrowotnych dla zwierząt i 40% udział unikatowych innowacyjnych produktów oraz 60% udział eksportu w sprzedaży. Firma w 2014 roku będzie dostarczać swoje nawozy już do wszystkich krajów UE. Ma także bardzo mocną pozycję na rynkach wschodnich, szczególnie na Ukrainie, gdzie oferuje 50 rodzajów nawozów dolistnych, zajmując 5. miejsce wśród ich dostawców. Co roku będziemy chcieli zaskakiwać rynek kolejnymi innowacyjnym produktami, co pozwoli tworzyć polskie, a nie zagraniczne innowacje – mówił Hubert Kardasz.
           
Przeznaczone do wprowadzenia w kolejnym sezonie nowe nawozy i wyniki doświadczeń dotyczących ich stosowania w uprawach rolniczych oraz ogrodniczych omówił Wiesław Ciecierski szef Działu Rozwoju firmy. Jednym z bardziej interesujących produktów w ofercie przedsiębiorstwa będzie bez wątpienia FROSTEX. Jest to preparat, który będzie służył do ochrony upraw przed wiosennymi przymrozkami, a jego działanie jest skutkiem unikatowego połączenia kilku substancji. Skuteczność produktu potwierdziły wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Symulowano w nich warunki odpowiadające przymrozkowi, jaki zanotowano w 2005 roku, kiedy to doszło do bardzo poważnych uszkodzeń kwiatów w wielu uprawach sadowniczych. W kombinacji kontrolnej nieuszkodzone pozostało tylko mniej więcej 10% kwiatów, podczas gdy w kombinacji ze stosowaniem preparatu FROSTEX ocalało około 40% kwiatów, co daje możliwość uzyskania pełnego plonu. Firma poleca użycie tego produktu w celu zapobiegania skutkom wiosennych przymrozków na drzewach i krzewach owocowych w okresie kwitnienia. Rekomendowane jest wykonanie dwóch zabiegów – pierwszego na 3 dni przed spodziewanym przymrozkiem, a drugiego około 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem. FROSTEX należy stosować w stężeniu 1%, w dawce cieczy 500–750 l/ha. Planowane są dalsze badania w celu potwierdzenia skuteczności tego produktu w innych uprawach.
            TERRASTART to mikrogranulat do nawożenia startowego – nawóz startowy przeznaczony do stosowania wraz z siewem lub bezpośrednio podczas sadzenia roślin. Zapewnia niezbędne dla nowo posadzonych roślin składniki pokarmowe, które zostają dostarczone w obręb rozwijającego się systemu korzeniowego. TERRASTART dostarcza łatwo przyswajalny dla młodych roślin fosfor, który stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz zmniejsza ich podatność na warunki stresowe. Najwięcej doświadczeń z tym produktem przeprowadziliśmy w rzepaku, gdzie potwierdził swoją skuteczność i celowość stosowania na etapie wysiewu – mówił W. Ciecierski. W takich uprawach, jak kukurydza, burak cukrowy, rzepak, słonecznik czy soja rekomendowany jest do stosowania w dawce 25–30 kg/ha
            Wiesław Ciecierski zapowiedział nową generację nawozu krzemowego, który wprowadzi na rynek firma INTERMAG. Będzie nim OPTYSIL, który – dzięki nowej, udoskonalonej formule –będzie można mieszać z większością agrochemikaliów. OPTYSIL zawiera w 1 litrze 200 g tlenku krzemu oraz 25 g żelaza (schelatowanego przez EDTA), pH nawozu wynosi 6,5. Przy jego produkcji wykorzystano technologię INT (Innovative Nutrient Transfer), która powoduje synergicznie oddziaływanie na roślinę między innymi aminokwasów, polisacharydów i kwasów organicznych, przez co umożliwia szybkie i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych, a ponadto zwiększa odporność roślin na warunki stresowe – mówił W. Ciecierski.
            Jak informował W. Ciecierski, OPTYSIL ogranicza wpływ na rośliny stresu abiotycznego (zwiększa tolerancję na niskie temperatury; ogranicza transpirację w okresie suszy; intensyfikuje fotosyntezę w warunkach słabego światła; ogranicza wpływ niedoboru fosforu, poprzez regulowanie jego pobierania oraz zmniejsza wpływ wysokiego zasolenia gleby na wzrost roślin) oraz biotycznego (zmniejsza uszkodzenia powodowane przez szkodniki, a ściany komórkowe stają się bardziej odporne na enzymy produkowane przez patogeny). Produkt ten badano laboratoryjnie w takich uprawach, jak pszenica, rzepak, warzywa oraz rośliny sadownicze. W uprawach rolniczych pozwalał znacznie ograniczyć wpływ suszy na rośliny, co przekładało się nawet na kilkuprocentowy wzrost plonu i poprawę jego jakości. W uprawie warzyw, np. kapusty, zastosowany w 4 zabiegach w stężeniu 0,4% pozwolił znacznie ograniczyć porażenie roślin przez takie choroby, jak czerń krzyżowych (Alternaria spp.) czy szara pleśń (Botrytis cinerea). W uprawie truskawek wykazał bardzo wysoką skuteczność w ograniczaniu wystąpienia na roślinach takich chorób, jak werticilioza, szara pleśń oraz skórzasta zgnilizna owoców. Stwierdzono wręcz, że użycie OPTYSILu, dawało czasami nawet lepsze efekty w ograniczaniu tych patogenów niż stosowane w kombinacjach kontrolnych fungicydy. OPTYSIL polecany jest także do wykorzystania w fertygacji – w przypadku doświadczeń z uprawą pomidorów na wełnie mineralnej zastosowanie tego nawozu krzemowego istotnie zwiększyło plonowanie roślin. Spektakularne wyniki z użyciem OPTYSILu uzyskaliśmy jednak w tym sezonie w uprawie jabłoni odmiany ‘Golden Delicious’. W tak trudnym i bardzo „parchowym” sezonie, 6-krotne  zastosowanie naszego nowego nawozu pozwoliło na dobre zabezpieczenie liści i owoców przed parchem jabłoni. Porównanie stanowiły kwatery traktowane preparatami zawierającymi Kaptan oraz Ditianon, które dały podobne rezultaty. Takie wyniki pozwalają sądzić, że OPTYSIL dla większości sadowników, a także dla innych producentów owoców może stać się cennym preparatem uzupełniającym tradycyjną ochronę chemiczną – mówił W. Ciecierski.
 
INTERMAG KONICZYNKA
         To hasło nowej kampanii sprzedażowej, a właściwie lojalnościowej dla klientów, której wprowadzenie w 2014 roku zapowiedział Jan Narkiewicz-Jodko, Dyrektor ds. Marketingu firmy. Celem kampanii będzie zwiększenie dostępności produktów INTERMAG w obrocie, a uczestnicy generujący najwyższe obroty będą nagradzani na podstawie specjalnego systemu punktowego. W kampanii uczestniczyć będą kontrahenci INTERMAG i ich pracownicy, w sumie od 200 do 400 podmiotów handlowych. Zależy nam również na tym, aby program lojalnościowy INTERMAG KONICZYNKA był platformą do budowania i pogłębiania dobrych relacji z klientami – mówił J. Narkiewicz-Jodko.