Konferencja Prasowa INTERMAG - 08.06.2016 r.

Rozwój firmy

Plany rozwojowe firmy przedstawił Hubert Kardasz, Prezes Zarządu firmy, który otwierając spotkanie podkreślił, że przed rolnictwem stoją globalne wyzwania. Rosnąca populacja ludzi i zmieniające się trendy żywieniowe, w szczególności dynamiczny wzrost konsumpcji mięsa, będą wywierały ogromną presję na zwiększenie wydajności produkcji rolnej. Dotychczasowe technologie nie będą wystarczające. Żeby zwiększyć dwukrotnie produkcję rolną w ciągu kilkudziesięciu lat będą konieczne przełomowe innowacje. Wychodząc naprzeciw tym globalnym trendom, INTERMAG konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych technologii, czerpiąc inspirację z rozwiązań, które wymyśliła już miliony lat temu sama natura. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań zwiększających wydajność produkcji zdrowej żywności.

Od 2010 r. ofertę INTERMAG wzbogaciło kilkadziesiąt nowych produktów, a w ciągu ostatnich 5 lat firma zainwestowała ponad 20 mln zł w rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Obecnie jest ono jednym z najnowocześniejszych w Europie wśród producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów. – Najważniejsza z punktu widzenia długoterminowego rozwoju firmy jest inwestycja w badania i rozwój – tłumaczył Hubert Kardasz. – Należymy do elity polskich przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na działalność badawczo-rozwojową. Centrum badawczo-rozwojowe INTERMAG jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pozwalającą realizować szeroki zakres zadań formulacyjnych, analiz chemicznych i badań biologicznych na roślinach.

Prowadzone przez INTERMAG prace nad nową generacją produktów opartych o mikroorganizmy (bakterie i grzyby) oraz ich metabolity są doskonałym przykładem innowacyjnego projektu rozwojowego. W czerwcu do oferty dołączył BACTIM SŁOMA – pierwszy z serii produktów mikrobiologicznych, który jest efektem tych prac.

Najnowszy projekt rozwojowy współfinansowany przez UE dotyczy nowej generacji biostymulatorów i mikroelementowych nawozów opartych o biodegradowalne ligandy. – W efekcie w ciągu kilku lat będziemy mogli na rynek wprowadzić produkty innowacyjne nie tylko w skali Polski, ale w skali globalnej. Wcześniej zostaną one gruntowanie sprawdzone w praktyce rolniczej – wyjaśniał Prezes Zarządu.

Z początkiem roku INTERMAG rozpoczął współpracę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach w obszarze rozwoju, produkcji oraz dystrybucji znanych i cenionych przez wielu rolników i ogrodników nawozów dolistnych INSOL. Za ich sprzedaż odpowiedzialna jest spółka INSOL. Inicjatywa ta jest przykładem efektywnej współpracy polskiego biznesu ze światem nauki. – Ambicją INTERMAG jest stać się zapleczem najnowocześniejszych kompleksowych rozwiązań dla rolników i pomóc im zwiększać plony zgodnie z naszym firmowym motto: „Skuteczność dzięki wiedzy” – podsumował Hubert Kardasz.

BACTIM SŁOMA – Nowość w ofercie

Podczas spotkania o nowym biopreparacie BACTIM SŁOMA, przeznaczonym do dekompozycji resztek pożniwnych, informowali Marcin Oleszczak – kierownik projektu i Radosław Wilk – kierownik ds. projektów badawczo-rozwojowych.

Ten innowacyjny i chroniony zgłoszeniem patentowym biopreparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii: Bacilius subtilis szczep B00105 i Bacilius licheniformis szczep B00106 zdolne do szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych – wyjaśniał Marcin Oleszczak. Mikroorganizmy te dzięki syntezie synergistycznego kompleksu enzymów z grupy celulaz, efektywnie katalizują reakcję rozkładu celulozy uwalniając jednocześnie cenne i łatwo przyswajalne składniki odżywcze dla roślin.  Preparat przed wprowadzeniem na rynek został dokładnie przebadany w badaniach laboratoryjnych i polowych, między innymi w badaniach prowadzonych przez IUNG.

Jak informowali przedstawiciele INTERMAG, zastosowanie BACTIM SŁOMA eliminuje problemy z wykonaniem uprawek przedsiewnych, zapewnia dynamiczne i wyrównane wschody roślin, wysoki wigor siewek w początkowych fazach wzrostu, stymulację rozwoju systemu korzeniowego, lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę. Zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności gleby to kolejne istotne korzyści z jego zastosowania.

Preparat jest polecany na resztki pożniwne, po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych w dawce 1–2 l/ha w 300–400 l/ha cieczy roboczej, (dawka 1 l/ha zalecana jest w przypadku stosowania azotu do rozkładu resztek pożniwnych). Stosowanie BACTIM SŁOMA jest szczególnie polecane na resztki pozostałe po zbiorach: kukurydzy, zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz po zbiorach warzyw pozostawiających dużą biomasę np.: kapustowate, psiankowate i korzeniowe. Ponadto może być także stosowany na nawozy naturalne – mówił Radosław Wilk.

Działania wspierające sprzedaż

W strukturach działu sprzedaży krajowej mamy koordynatorów do spraw upraw rolniczych i sadowniczych oraz nowego specjalistę ds. upraw warzywnych – Jana Wcisło, który dołączył do zespołu z początkiem tego roku – mówił Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy.

W tym roku INTERMAG tradycyjnie zorganizował szereg dni otwartych w punktach sprzedaży. Pracownicy aktywnie biorą udział m.in. w warsztatach, dniach pola i targach branżowych. Od kilku lat działania wspierające sprzedaż są także prowadzone „w sieci”. – Uważamy, internet ze skuteczne medium do przekazywania informacji i kontaktu z użytkownikami naszych produktów. Od kilku lat organizujemy dwa razy w roku czaty z rolnikami, podczas których można zadać pytania i uzyskać w zasadzie natychmiast odpowiedź. Bacznie obserwujemy w sieci także funkcjonowanie naszych aplikacji mobilnych, często odpowiadamy na pytania zadawane przy użyciu tych narządzi. Zaczęliśmy także korzystać z mediów społecznościowych. Obecnie jesteśmy w trakcie produkcji krótkich filmików poruszających tematykę nawożenia dolistnego i biostymulacji roślin w poszczególnych fazach rozwojowych – tłumaczył Piotr Lubaszka.

Od 2015 r. firma rozwija ścisłą współpracę z gospodarstwami. Klub Agroinnowatora jest inicjatywą skupiającą producentów, którzy opierają nawożenie dolistne w swoich gospodarstwach na rozwiązaniach INTERMAG. Głównym celem Klubu jest współpraca i przepływ informacji w obu kierunkach, czyli zbieranie informacji o potrzebach, problemach związanych z uprawą roślin i próba znalezienia rozwiązań. Gospodarstwa należące do Klubu to także miejsca testowania nowych produktów, całych technologii dokarmiania i biostymulacji roślin. Klub Agroinnowatora to również tworzenie i utrwalanie pozytywnych relacji z klientami. W tym roku członkowie Klubu mają unikalną możliwość wykonania analiz materiału roślinnego w laboratorium INTERMAG wyposażonym w nowoczesny sprzęt analityczny ICP. Członkowie Klubu a także gospodarstwa, które pretendują do członkostwa mogą w ciągu 4–5 dni od pobrania prób uzyskać szczegółową analizę na zawartość większości składników pokarmowych wraz z analizą i opisem wyników oraz szczegółowymi zaleceniami nawozowymi. – Współpracę z gospodarstwami członkowskimi będziemy rozwijać. Mamy nadzieję, że program będzie wspomagał decyzje zakupowe w gospodarstwach i bardzo chętnie do Klubu przyjmiemy nowych członków. W marcu zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dla gospodarstw objętych programem. Na początku grudnia odbędzie się kolejne spotkanie dla członków Klubu podsumowujące sezon – mówił dyrektor handlowy.

INTERMAG od wielu lat promuje wykonywanie zabiegów jesiennych dolistnego nawożenia rzepaku w okresie budowy potencjału plonowania, kiedy to nawożenie borem, manganem, molibdenem i magnezem jest szczególnie ważne. – Obecnie strategia ta stała się już standardem postępowania, a my w dalszym ciągu z powodzeniem promujemy dokarmianie rzepaku w tym okresie – wyjaśniał Piotr Lubaszka. W przypadku ozimin jesienią INTERMAG promuje preparat ROOTSTAR, który aktywuje rozwój systemu korzeniowego. W najbliższym czasie planowana jest także kampania promocyjna nowości – biopreparatu BACTIM SŁOMA. Informacje o promocji będą dostępne u dystrybutorów.

Kampania wizerunkowa INTERMAG 2016

W marcu firma INTERMAG rozpoczęła kampanię wizerunkową marki INTERMAG pod hasłem przewodnim „Skuteczność dzięki wiedzy”. – Tegoroczne działania zaplanowane na wiosnę 2016 w dużej mierze opierały się na reklamie w mediach masowych – telewizji i internecie. Nasze spoty reklamowe był emitowane ponad 250 razy, głównie na kanałach Telewizji Polskiej i telewizji Polsat – informował Wiesław Ciecierski, dyrektor marketingu. Ponadto w czołowych czasopismach dla rolników i ogrodników pojawiły się reklamy wizerunkowe marki INTERMAG. Jednym z kluczowych elementów tegorocznej kampanii było uczestnictwo firmy w najważniejszych targach rolniczych w Polsce, które w tym roku były rekordowe pod względem frekwencji – AGROTECH 2016. Na specjalnie przygotowanym na tę okazję 64-metrowym, nowoczesnym stoisku zaprezentowano sztandarowe produkty dla rolnictwa i ogrodnictwa. Tegoroczna edycja targów pod względem frekwencji była dla firmy dużym sukcesem.

Doświadczenia prowadzone w IOR

INTERMAG od trzech lat przeprowadza doświadczenia dotyczące wpływu zastosowania nawozów, stymulatorów i adiuwantów na uszkodzenia przez owady, porażenie przez grzyby oraz plonowanie upraw rolniczych. Jak informował profesor Paweł Węgorek z IOR, wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały korzystny wpływ zastosowanych nawozów na plonowanie roślin rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy. W większości przypadków zaobserwowano również korzystny wpływ zastosowanego nawożenia na zmniejszenie podatności roślin na atak szkodników i porażenie przez grzyby. Wśród testowanych preparatów najbardziej korzystny wpływ na wymienione parametry oceny, w większości wypadków, wywierał OPTYSIL i TYTANIT.

Podczas szkolenia terenowego w Winnej Górze k. Miłosławia poprzedzającego konferencję prasową pracownicy naukowi IOR prezentowali aktualny stan fitosanitarny roślin pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, które wcześniej były traktowane odpowiednimi preparatami INTERMAG. Naukowcy z IOR skupiali się głównie na interesującej kwestii redukcji skutków stresów biotycznych i abiotycznych będącej efektem działania krzemu i tytanu.